Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční 3. 11. 2022 od 14.00 pro sportovní gymnázium a 3. 1. 2023 pro uchazeče o všeobecné gymnázium.

Tři studentská videa, která pro vás vytvořili naši studenti.

Video o škole (2 minuty)

Video  Jeden den na České (3 minuty)

Dreaming about (3 minuty)

Video o škole (minulost-současnost-budoucnost), pořad Vencova zašívárna

Všechny další informace k přijímacímu řízení naleznete na titulní straně webu v dlaždici PRO UCHAZEČE A NÁVŠTĚVNÍKY

(všeobecné gymnázium)                 (sportovní gymnázium)

Představení jednotlivých předmětů

Fotogalerie Fotogalerie

Aktuality Aktuality