Přijímací zkoušky NANEČISTO

VÝSLEDKY

Termín:

budou zveřejněny nejpozději do 26. 1. 2021 (spíše dříve)

sobota 23. 1. 2021

Kde: budova gymnázia: České Budějovice, Česká 64
Vchod do budovy: kovovou branou z České ulice přes školní dvůr
   
Prezence: 8.00 – 8.50: přízemí školy (G4), I. patro (G8)
Testy: Čj a M od CERMATu
Český jazyk:  60 minut
Matematika: 70 minut
Čas zahájení: 9.00
Ukončení: 12.00
Online přihláška: (přihlašování ZDE) Pozn.: V návaznosti na počet přihlášených a aktuální epidemiologická opatření může případně 2. skupina žáků Přij. zk. nanečisto skládat ve stejný den v čase 13.00-16.45

 

Pokud epidemiologická situace dovolí, bude možné si při Noci mladých vědců a umělců na Gymnáziu Česká 12. 2. 2021 od 16.45 do 18.00 hodin vyzvednout opravené testy z obou předmětů, a to včetně rozborů úloh

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky (stejný čas na jednotlivé testy, seznámení s prostředím školy a s celkovou organizací zkoušek).

Ve výsledkové listině získají žáci (v anonymizované podobě pod přiděleným registračním číslem) přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí.