Přijímací zkoušky NANEČISTO

Termín: sobota 25. 1. 2020
Kde: budova gymnázia: České Budějovice, Česká 64
Vchod do budovy: kovovou branou z České ulice přes školní dvůr
   
Prezence: 8.15 – 8.50: přízemí školy (G4), I. patro (G8)
Testy: Čj a M od CERMATu
Český jazyk:  60 minut
Matematika: 70 minut
Čas zahájení: 9.00
Ukončení: 12.00
Online přihláška: ZDE  (zpřístupněna do 23. 1. 2020 do 23:59 hod)
Cena: 299 Kč, platba převodem

 

Číslo účtu:  312112693/0300

variabilní symbol: rodné číslo účastníka testu – jeho první část před lomítkem, např. 050712

do poznámky pro příjemce: jméno a příjmení účastníka testu

 

  • Termín odeslání přihlášky a uhrazení poplatku: nejpozději do 23. 1. 2020
  • Psací potřeby: povolená pouze propiska, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě, rýsovací potřeby na matematiku
  • Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.
  • Výsledky budou zveřejněny na webu školy pod přiděleným registračním číslem
  • Upozornění: Testy z Čj a M od Cermatu jsou pouze v jedné variantě, tzn., že pokud si uchazeči zvolí Příjímací zkoušky nanečisto na více školách, budou řešit pokaždé stejné testové úlohy.
  • Při Noci mladých vědců a umělců na Gymnáziu Česká 21. 2. 2020 si mohou od 16.45 do 18.00 hodin zájemci vyzvednout opravené testy z obou předmětů, a to včetně rozborů úloh

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky (stejný čas na jednotlivé testy, seznámení s prostředím školy a s celkovou organizací zkoušek).

Ve výsledkové listině získají žáci (v anonymizované podobě pod přiděleným registračním číslem) přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí.