Přijímací zkoušky NANEČISTO

VÝSLEDKY

Termín:

budou zveřejněny nejpozději do 25. 1. 2021

do soboty 23. 1. 2021

Kde: vzhledem k epidemické situaci ONLINE DOMA
Testy: Čj a M od CERMATu
Český jazyk:  60 minut
Matematika: 70 minut
Čas zahájení: 9.00
Ukončení: 12.00
Online přihláška: přihlašování ukončeno. Bližší informace k organizaci PZN budou přihlášeným odeslány do 22. 1. 2021. 

 

Pokud epidemická situace dovolí, bude možné si při Noci mladých vědců a umělců na Gymnáziu Česká 12. 2. 2021 od 16.45 do 18.00 hodin vyzvednout opravené testy z obou předmětů, a to včetně rozborů úloh

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky (stejný čas na jednotlivé testy, seznámení s prostředím školy a s celkovou organizací zkoušek).

Ve výsledkové listině získají žáci (v anonymizované podobě pod přiděleným registračním číslem) přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí.

Testy, záznamové archy + klíč správných řešení: každý zájemce si stáhne z webu Cermatu

Uchazeč (ještě lépe např. ve spolupráci s rodiči) si sám vyhodnotí oba testy podle zpřístupněného klíče

Odeslání výsledků škole: do soboty 23. 1. do 22h do elektronického formuláře, který bude zpřístupněn zájemcům o PZN do 22. 1. 2021 mailem

Výsledkové listiny na webu letos nezveřejníme, budou rozeslány přihlášeným uchazečům na adresy jejich zákonných zástupců.