Přijímací zkoušky NANEČISTO

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NANEČISTO ZDE

 • Termín:                              sobota 21. 1. 2023
 • Kde:                                   budova gymnázia: České Budějovice, Česká 64
 • Vchod do budovy:           kovovou branou z České ulice přes školní dvůr
 • Prezence:                          7.50 – 8.50: přízemí školy (G4), I. patro (G8)
 • Testy:                                 Čj a M od CERMATu

Český jazyk:                   60 minut

Matematika:                  70 minut

 • Čas zahájení:                    9.00
 • Ukončení:                         12.00
 • Online přihláška:             ZDE
 • Cena:                                299 Kč, platba převodem, ZATÍM NEPLAŤTE
 • INFORMACE K PLATBĚ: Číslo účtu a další informace k platbě vám budou sděleny po přihlášení na váš email

variabilní symbol:

         Jméno a příjmení účastníka testu

          Potvrzení o platbě nezasíláme, zkontrolujte si, prosíme, úhradu (např. ve Vašem e-výpisu).

 • Termín odeslání přihlášky: nejpozději do 17. 1. 2023 do 23.59
 • Psací potřeby: povolená pouze propiska, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě, rýsovací potřeby na matematiku
 • Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.
 • Výsledky budou zveřejněny na webu školy pod přiděleným registračním číslem
 • Upozornění: Testy z Čj a M od Cermatu jsou pouze v jedné variantě, tzn., že pokud si uchazeči zvolí Příjímací zkoušky nanečisto na více školách, budou řešit pokaždé stejné testové úlohy.
 • Rozbory úloh: podle aktuální epidemické situace, inforamce budou průběžně zveřejněny

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky (stejný čas na jednotlivé testy, seznámení s prostředím školy a s celkovou organizací zkoušek).

Ve výsledkové listině získají žáci (v anonymizované podobě pod přiděleným registračním číslem) přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí.

Přijímací zkoušky II se případně uskuteční v sobotu 18. 3. 2023, tzn. zhruba měsíc před řádným termínem. O jejich uskutečnění/neuskutečnění se rozhodne na zač. března na základě projeveného zájmu (aktuálně moc vysoký není). Možnost přihlašování bude otevřena od cca 20. 2. 2023.