Přijímací zkoušky NANEČISTO

 

 • Termín:                             sobota 26. 1. 2019
 • Kde:                                  budova gymnázia: České Budějovice, Česká 64
 • Vchod do budovy:          kovovou branou z České ulice přes školní dvůr

 

 • Prezence:                        8.15 – 8.50: přízemí školy (G4), I. patro (G8)
 • Testy:                                Čj a M od CERMATu
 • Český jazyk:                    60 minut
 • Matematika:                    70 minut
 • Čas zahájení:                   9.00
 • Ukončení:                         12.00
 • Online přihláška:             ZDE  (zpřístupněna do 23. 1. 2019 do 23:59 hod)
 • Cena:                                  299 Kč, platba převodem
 • Číslo účtu:  3121 12 693/0300

variabilní symbol:rodné číslo účastníka testu – jeho první část před lomítkem, např. 050712

do poznámky pro příjemce:

          Jméno a příjmení účastníka testu

 • Termín odeslání přihlášky a uhrazení poplatku: nejpozději do 23. 1. 2019
 • Psací potřeby: povolená pouze propiska, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě, rýsovací potřeby na matematiku
 • Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.
 • Výsledky budou zveřejněny na webu školy pod přiděleným registračním číslem
 • Upozornění: Testy z Čj a M od Cermatu jsou pouze v jedné variantě, tzn., že pokud si uchazeči zvolí Příjímací zkoušky nanečisto na více školách, budou řešit pokaždé stejné testové úlohy.
 • Při Noci mladých vědců a umělců na Gymnáziu Česká 15. 2. 2019 si mohou od 16.45 do 18.00 hodin zájemci vyzvednout opravené testy z obou předmětů, a to včetně rozborů úloh

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky (stejný čas na jednotlivé testy, seznámení s prostředím školy a s celkovou organizací zkoušek).

Ve výsledkové listině získají žáci (v anonymizované podobě pod přiděleným registračním číslem) přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí.