Přípravné kurzy SCIO

Milí uchazeči, vážení rodiče,

přípravné kurzy na PZ zajišťujeme dlouhá léta ve spolupráci se společností SCIO (www.scio.cz). Spolupráce se řadu let osvědčila a především v turbulentních covidových časech se vyplatila v podobě individualizace přístupu a umožnění konání kurzů v online prostředí. V případě přihlášení na prezenční kurz v Českých Budějovicích se tento kurz bude konat u nás ve škole (Scio - Přípravné kurzy). V rámci přípravy doporučujeme využít i možné termíny PZ nanečisto.