Přijímací řízení na sportovní gymnázium

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium,

na této stránce Vás postupně budeme informovat o konkrétní podobě přijímacích zkoušek na našem gymnáziu.

Přihlášky je možno podávat do 2. prosince 2019.

  • Hlavní informační zdroj představují stránky www.cermat.cz
  • Informace o přípravných kurzech SCIO na naší škole naleznete zde 
  • Den otevřených dveří 7. 11. 2019 od 14.00 a 7. 1. 2020 od 16.30

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou 

1.      Loňské vyhlášení a kritéria přijímacího řízení 2019/2020 ZDE, kritéria přijímacího řízení 2020/2021 budou vyhlášena do 30. 10.  Nedílnou součástí jsou talentové zkoušky (loňské níže): 

2.      Talentové zkoušky podle jednotlivých kmenových sportů:

3.      Termíny talentových zkoušek 2020/2021:

          13. ledna 2020 (1. termín)

          20. ledna 2020 (2. termín)

4.      Termíny písemných příjímacích zkoušek 2020/2021:

Obor 79 – 42  –  K/41 – Gymnázium se sportovní přípravou:  14. dubna 2020 (1. termín)

                                                                                                       15. dubna 2020 (2. termín)

5.      Loňský časový rozvrh přijímacích zkoušek ZDE (aktuální bude zveřejněn MŠMT v lednu 2020)

6.      Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

7.      Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Matematika: ZDE

8.      Formulář přihlášky k vzdělávání – studiu na střední škole, obor GSP ke stažení: ZDE (pdf) nebo ZDE (xls), zdroj: www.msmt.cz, (vysvědčení: 2. pol. 7. roč. a 2. pol. 8. roč.)

9.     Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu ZDE:

10.    Informace k lékařské prohlídce: ZDE a ZDE

11.    Vzor pro případné odvolání proti rozhodnutí ředitele školy (v rámci tzv. autoremedury): ZDE

12.    Prezentace o škole a sportovním oboru ZDE

13.    Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Filip, zástupce ředitele pro sportovní přípravu, mail: jfilip@gymceska.cz., tel. 386 356 884

 

Den otevřených dveří pro uchazeče o obor Gymnázium se sportovní přípravou (79 - 42 - K/41) se koná 7. 11. 2019 (14.00 - 17.00) a 7. 1. 2020 (16.30-19.00)

Po předchozí telefonické domluvě je možno školu navštívit i v náhradním termínu. 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 25. 1. 2020

Při Noci mladých vědců a umělců v pátek 21. 2. 2020 na Gymnáziu Česká si budou moci zájemci vyzvednout opravené testy z obou předmětů, a to včetně rozborů úloh.

Další informace k jednotlivým kmenovým sportům naleznete ZDE.

Sportovní příprava je financována z rozvojového programu MŠMT „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“