Přijímací řízení na sportovní gymnázium

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium,

na této stránce Vás postupně budeme informovat o konkrétní podobě přijímacích zkoušek na našem gymnáziu.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou 

 

1.      Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022 ZDE, nedílnou součástí jsou talentové zkoušky, kritéria jsou uvedena níže

2.      Talentové zkoušky podle jednotlivých kmenových sportů. Kontakty na trenéry jednotlivých sportů zde

3.      Termíny talentových zkoušek 2021/2022:

          11. ledna 2021 (1. termín)

          18. ledna 2021 (2. termín)

         VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK (budou zveřejněny do 20. 1. 2021)

4.      Termíny písemných příjímacích zkoušek 2021/2022:

Obor 79 – 42  –  K/41 – Gymnázium se sportovní přípravou: 

            12. dubna 2021 (1. řádný termín)

            13. dubna 2021 (2. řádný termín)                                                                                                     

5.      Loňský časový rozvrh přijímacích zkoušek ZDE (stránky MŠMT) (termíny zveřejní MŠMT v lednu 2021)

6.      Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

7.      Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Matematika: ZDE

8.      Informace MŠMT: ZDE

9.      Formulář přihlášky k vzdělávání – studiu na střední škole, obor GSP ke stažení (rolovat stránkou níže) : ZDE, zdroj: www.msmt.cz, (vysvědčení: 2. pol. 7. roč. a 1. pol. 8. roč.). DŮLEŽITÉ: Nelze hodnotit vysvědčení za 2. pol. 2019/2020

10.    Formulář Potvrzení o sportovní činnosti

11.     Souhlas se zpracováním os. údajů (GDPR) při podání přihlášky, formulář ZDE

12.     Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu ZDE:

13.    Informace k lékařské prohlídce: ZDE a ZDE

14.    Vzor pro případnou žádost o změnu rozhodnutí ředitele školy: ZDE 

15.   Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Filip, zástupce ředitele pro sportovní přípravu, mail: jfilip@gymceska.cz., tel. 386 356 884

 
Další informace k jednotlivým kmenovým sportům naleznete ZDE. Kontakty na trenéry jednotlivých sportů ZDE.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 2021 - termín 23. ledna 2021 (sobota)

Přihláška na Přijímací zkoušky nanečisto ZDE

Sportovní příprava je financována z rozvojového programu MŠMT „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.

Aktuality Aktuality