Přijímací řízení na sportovní gymnázium

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium,

na této stránce Vás postupně budeme informovat o konkrétní podobě přijímacích zkoušek v červnu 2020 na našem gymnáziu.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou 

 

1.      Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022 budou zveřejněna 30. 10. 2020, loňská ZDE,  nedílnou součástí jsou talentové zkoušky (loňská kritéria níže): 

2.      Talentové zkoušky podle jednotlivých kmenových sportů:

3.      Termíny talentových zkoušek 2021/2022:

          11. ledna 2021 (1. termín)

          18. ledna 2021 (2. termín)

         VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK (budou zveřejněny do 20. 1. 2021)

4.      Termíny písemných příjímacích zkoušek 2021/2022:

Obor 79 – 42  –  K/41 – Gymnázium se sportovní přípravou:  xx. dubna 2021 (termíny zveřejní MŠMT v lednu 2021)

                                                                                                     

5.      Loňský časový rozvrh přijímacích zkoušek ZDE (stránky MŠMT) (termíny zveřejní MŠMT v lednu 2021)

6.      Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

7.      Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Matematika: ZDE

8.      Informace MŠMT: ZDE

9.      Formulář přihlášky k vzdělávání – studiu na střední škole, obor GSP ke stažení: ZDE (pdf) nebo ZDE (xls), zdroj: www.msmt.cz, (vysvědčení: 2. pol. 7. roč. a 2. pol. 8. roč.)

10.     Souhlas se zpracováním os. údajů (GDPR) při podání přihlášky, formulář ZDE

11.     Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu ZDE:

12.    Informace k lékařské prohlídce: ZDE a ZDE

13.    Vzor pro případnou žádost o změnu rozhodnutí ředitele školy: ZDE 

14.   Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Filip, zástupce ředitele pro sportovní přípravu, mail: jfilip@gymceska.cz., tel. 386 356 884

 

Další informace k jednotlivým kmenovým sportům naleznete ZDE.

Sportovní příprava je financována z rozvojového programu MŠMT „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“