Úspěšnost absolventů v přij. zk. na VŠ

Úspěšnost absolventů v přijímacích zkouškách na VŠ zde