Přijímací řízení na všeobecné gymnázium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium,

na této stránce Vás postupně budeme informovat o konkrétní podobě přijímacích zkoušek na našem gymnáziu.

Den otevřených dveří se uskutečnil 3. ledna 2023.

Přihlášky k vzdělávání bylo možno podávat do 1. března 2023 do 15.00 hod. (poštou nebo osobně-sekretariát školy, 1. p., č. dveří 101)

  • Hlavní informační zdroj představují stránky www.cermat.cz (odkaz na přijímací řízení zde).
  • Aplikace ČŠI pro přípravu na přijímací zkoušky ze stránek MŠMT zde

  • Informace k přípravným kurzům SCIO kurzům zde

  • Přijímací zkoušky NANEČISTO, informace zde


1. Kritéria přijímacího řízení 2023/2024

Obor 79 – 41  –  K/41 – Gymnázium – všeobecné (4 - leté) ZDE

Obor 79 – 41  –  K/81 – Gymnázium – všeobecné (8 - leté) ZDE

2.    Termíny přijímacího řízení:

  • Obor 79 – 41  –  K/41 – Gymnázium – všeobecné (4 - leté):  

            13. dubna 2023,           14. dubna 2023                                                                  

  • Obor 79 – 41  –  K/81 – Gymnázium – všeobecné (8 - leté):  

              17. dubna 2023,          18. dubna 2023                                                                                           

  • Detailní časový rozvrh přijímacích zkoušek MŠMT ZDE

3.    Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

4.    Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Matematika: ZDE

5.    Průvodce přijímacím řízením - základní informace pro zákonné zástupce: ZDE

6.    Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky od CERMATu: ZDE       od MŠMT ZDE

7.    Informace k novým formulářům přihlášek ke vzdělávání včetně možnosti jejich stažení (rolovat stránkou níže): ZDE

8.  Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu ZDE: (Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti na všeobecném gymnáziu nevyžadujeme)

9.  Prezentace o škole a přijímacím řízení: ZDE

10.  Vzor pro případné odvolání: G8: ZDE    G4: ZDE

11. Úspěšnost absolventů v přij. zk. na VŠ zde

12.  Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Sekyrka, ředitel školy, mail: asekyrka@gymceska.cz