Přijímací řízení na všeobecné gymnázium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium,

na této stránce Vás postupně budeme informovat o konkrétní podobě přijímacích zkoušek na našem gymnáziu.

Den otevřených dveří se uskuteční 4. ledna 2022 od 16.30 do 19.00 hod.

Přihlášky k vzdělávání možno podávat do 1. března 2022 do 15.00 hod. (poštou nebo osobně-sekretariát školy, 1. p., č. dveří 101)

  • Hlavní informační zdroj představují stránky www.cermat.cz (odkaz na přijímací řízení zde).
  • Aplikace ČŠI pro přípravu na přijímací zkoušky ze stránek MŠMT zde

  • Informace k přípravným kurzům SCIO kurzům zde


1. Kritéria přijímacího řízení 2022/2023 budou zveřejněna do 31. 1. 2022, loňská kritéria níže

Obor 79 – 41  –  K/41 – Gymnázium – všeobecné (4 - leté) ZDE

Obor 79 – 41  –  K/81 – Gymnázium – všeobecné (8 - leté) ZDE

2.    Termíny přijímacího řízení:

  • Obor 79 – 41  –  K/41 – Gymnázium – všeobecné (4 - leté):  

            12. dubna 2022,           13. dubna 2022                                                                    

  • Obor 79 – 41  –  K/81 – Gymnázium – všeobecné (8 - leté):  

              19. dubna 2022,          20. dubna 2022                                                                                           

  • Detailní časový rozvrh přijímacích zkoušek (zveřejní MŠMT)

3.    Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

4.    Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Matematika: ZDE

5.    Průvodce přijímacím řízením - základní informace pro zákonné zástupce: ZDE

6.    Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky od CERMATu: ZDE       od MŠMT ZDE

7.    Informace k novým formulářům přihlášek ke vzdělávání (rolovat stránkou níže): ZDE

8.    Formulář přihlášky k vzdělávání – studiu na střední škole ke staženínové formuláře ZDE (zdroj: MŠMT)

9.  Souhlas se zpracováním os. údajů (GDPR) při podání přihlášky, formulář ZDE

10.  Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu ZDE: (Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti na všeobecném gymnáziu nevyžadujeme)

11.  Prezentace o škole a přijímacím řízení 2022: ZDE

12.  Vzor pro případné odvolání: G8: ZDE    G4: ZDE

13.  Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Sekyrka, ředitel školy, mail: asekyrka@gymceska.cz