Přijímací řízení na všeobecné gymnázium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium,

na této stránce Vás postupně budeme informovat o konkrétní podobě přijímacích zkoušek na našem gymnáziu.

Den otevřených dveří se koná 5. ledna 2021 od 16.30 hod.

Přihlášky je možno podávat do 1. března 2021 do 15.00 hod.

  • Hlavní informační zdroj představují stránky www.cermat.cz (odkaz na přijímací řízení zde).
  • Informace o přípravných kurzech SCIO na naší škole naleznete zde


1. Kritéria přijímacího řízení 2021/2022

Obor 79 – 41  –  K/41 – Gymnázium – všeobecné (4 - leté) - kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna 5. 1. 2021, loňská ZDE

Obor 79 – 41  –  K/81 – Gymnázium – všeobecné (8 - leté) - kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna 5. 1. 2021, loňská  ZDE

2.    Termíny přijímacího řízení:

  • Obor 79 – 41  –  K/41 – Gymnázium – všeobecné (4 - leté):  12. dubna 2021 (1. termín)

                                                                                                        13. dubna 2021 (2. termín)

  • Obor 79 – 41  –  K/81 – Gymnázium – všeobecné (8 - leté):  14. dubna 2021 (1. termín)

                                                                                                         15. dubna 2021 (2. termín)

  • Detailní časový rozvrh přijímacích zkoušek zveřejní MŠMT v lednu 2021

3.    Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Český jazyk: ZDE

4.    Specifikace požadavků pro jednotnou příjímací zkoušku, Matematika: ZDE

5.    Průvodce přijímacím řízením - základní informace pro zákonné zástupce: ZDE

6.    Informace MŠMT: ZDE

7.    Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky od CERMATu: ZDE

8.    Informace k novým formulářům přihlášek ke vzdělávání (rolovat stránkou níže): ZDE

9.    Formulář přihlášky k vzdělávání – studiu na střední škole ke staženínové formuláře ZDE (zdroj: MŠMT)

10.  Souhlas se zpracováním os. údajů (GDPR) při podání přihlášky, formulář ZDE

11.  Vzor vyplněné přihlášky na stránkách CERMATu ZDE: (Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti na všeobecném gymnáziu nevyžadujeme)

12.  Prezentace o škole a přijímacím řízení 2021: ZDE 

13.  Vzor pro případnou žádost o změnu rozhodnutí ředitele školy: ZDE 

14.  Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Sekyrka, ředitel školy, mail: asekyrka@gymceska.cz

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 2021 - termín 23. ledna 2021 (sobota)

Přihláška na Přijímací zkoušky nanečisto ZDE

Při Noci mladých vědců a umělců v pátek 12. 2. 2021 na Gymnáziu Česká si mohou zájemci vyzvednout opravené testy z obou předmětů, a to včetně rozborů úloh.