Výsledky evaluačního šetření pro rodiče I. ročníků, třída 1.E

Adaptační kurz 1.E 2016/17

20. 2. 2018

Vážení rodiče třídy 1.E,

v lednu 2018 jste měli možnost vyjádřit se v rámci anonymního dotazníkového šetření k různým aspektům života školy, včetně posuzování adaptace Vašich dětí v průběhu 1. ročníku na nové prostředí. Níže uvádíme přehled hlavních okruhů, které byly předmětem tohoto evaluačního šetření. V případě Vašeho zájmu se můžete s uvedeným materiálem detailněji seznámit přímo ve škole, kde je možno nahlédnout do všech Vašich dotazníků včetně jejich vyhodnocení.

Vaše hodnocení vyznělo velice pozitivně. Vážíme Vaší spolupráce a pomoci, všechny Vaše odpovědi poskytly cennou zpětnou vazbu pro naši další práci.

Antonín Sekyrka

ředitel školy