Počty přihlášených a další pokyny k přijímacímu řízení

Gymnázium Česká

5. 3. 2018

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči,

děkujeme za Váš zájem o studium na našem gymnáziu.

K termínu 1. 3. 2018 bylo podáno 134 přihlášek na čtyřleté studium všeobecného gymnázia (předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30) a 191 přihlášek na osmileté studium (předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30).

Pozvánka k přijímacím zkouškám a další organizační pokyny Vám budou odeslány nejpozději v posledním březnovém týdnu.

  • Na základě přihlášek ke studiu budou uchazeči rozděleni do jednotlivých termínů (viz časový rozvrh v příloze pdf)
  • Prezence uchazečů bude probíhat v přízemí školy u hlavního schodiště v čase 7.30 – 8.15.
  • Vstup do budovy bude po oba termíny přijímacích zkoušek branou na školní dvůr z České ulice.
  • Na prezenci nezapomeňte vzít s sebou pozvánku k přijímacím zkouškám.

Více v přiloženém pdf dokumentu.

Závěrem dovolte, milé uchazečky a milí uchazeči, abych Vám poděkoval za zájem o studium na našem gymnáziu a popřál všem klid pro svědomitou přípravu na přijímací zkoušky.