Výsledky evaluačního šetření pro rodiče I. ročníků (třídy 1.A, 1.E)

23. 1. 2014

Vážení rodiče,

ve dnech 8. – 13. 1. t.r. jste měli možnost vyjádřit se v rámci anonymního dotazníkového šetření k různým aspektům života školy, včetně posuzování adaptace vašich dětí v průběhu 1. ročníku na nové působiště. Níže uvádíme přehled nejzásadnějších okruhů, které byly předmětem tohoto evaluačního šetření. V případě vašeho zájmu se můžete s uvedeným materiálem detailněji seznámit v příloze této zprávy (grafické vyjádření vašich odpovědí) a dále přímo ve škole, kde je možno nahlédnout do všech vašich dotazníků včetně jejich vyhodnocení.

Vaše hodnocení vyznělo nadmíru pozitivně. Velice si vážíme vaší spolupráce a pomoci. Zvlášť bych chtěl poděkovat rodičům žáků 1.E za 100% odevzdání vyplněných dotazníků. Všechny vaše odpovědi poskytly cennou zpětnou vazbu pro naši další práci.

Vyhodnocení dotazníku naleznete v přiložených pdf souborech

Antonín Sekyrka