Blended learning

4. 4. 2016

Ve školním roce 2015/2016 byla realizován projekt spolufinancovaný z ESF a OP VK: Cizí jazyky moderně individuálně (reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0683). Projekt přispěl k posílení a rozvoji individuálních, ústních a komunikačních dovedností žáků v anglickém, německém a francouzském jazyce, a to formou blended learningu. Tato kombinovaná výuka byla integrována do běžné výuky, byla podpořena a rozvíjena učiteli cizího jazyka. Výukový systém blended learning umožnil individualizované vzdělávání žáků, které zohledňovalo jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Dokumenty