Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / PRO STUDENTY / Školní rok 2023/2024: rozmístění tříd, kabinety

FAQ: Nejčastější dotazy

Vstup do budovy:

 • Čip – cena 170 Kč, po ukončení studia se částka vrací
 • Vchodové dveře pro žáky od slepého ramene
 •  Po předchozím projednání s vedením školy možno dočasně pohybově handicapovaného žáka přivážet autem do šk. dvora (vjezd z České ul.)
 • Bezbariérová škola
 • Kolostavy ve šk. dvoře
 • Orientace ve škole (plánek ke stažení na webu):
 • Základní informace o škole

 

Šatní skříňky:

 • šatní skříňka pro dvojici, klíče rozdělují třídní učitelé, 100 Kč vratná záloha
 • Přezouvání

 

Všední den na gymnáziu:

 • Zahájení vyučování: 8.25
 • 0. hodina: 7.30
 • Konec výuky nejpozději: 16.20
 • Podle rozvrhu dále prostor 1x týdně pro odpolední kroužky/kluby ve škole

 

Elektronická třídní kniha:

 • Zákonní zástupci získají na začátku šk. roku přístupové heslo
 • Kontrola absence (25%), klasifikace
 • Díky modulu elektronická třídní kniha má rodič přehled i o odučené látce, absenci svého dítěte v jednotlivých předmětech, domácích úkolech apod.

 

Informace o akcích školy:

 • Webové stránky (kalendář akcí – možná synchronizace se smartphony)
 • Informační TV panel ve škole (suplování, akce školy apod.)

 

Učebnice a další pomůcky:

 

 • Seznam získají přijatí žáci na první informativní schůzce (červen), bude dále případně upřesněno v prvních dnech nového šk. roku jednotlivými vyučujícími
 • Konec června: Burza učebnic (7.30 – 9.00), přízemí školy
 • Prima: učebnice zdarma kromě prac. sešitů

 

Formuláře na webu:

Uvolnění z TV, z vyučování atd.

formuláře ke stažení

 

Volnočasové aktivity, kluby, kroužky:

 • Nabídka zveřejněna od zač. září – nástěnky školy. Každoročně zhruba 15 kroužků/klubů (více
 • viz web, Den otevřených dveří)
 • Kroužky/kluby: zdarma
 • Možnost zapojit se do řady celoškolních a mezinárodních projektů (viz web, dále např. výroční zpráva)
 • Podpora nadaných a talentovaných žáků (spolupráce s: Mensa ČR, Jihočeská univerzita, ČEZ, Microsoft atd., více: Den otevřených dveří)
 • Fakultní gymnázium Přírodovědecké a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
 • Naše škola rovněž zajišťuje žákům vyššího gymnázia v případě zájmu spolupráci s pracovníky ústavů Akademie věd ČR nebo Jihočeskou univerzitou při řešení prací SOČ v přírodovědných oborech
 • Kulturní pásma v Horké vaně, recitační soutěže, školní pěvecký sbor, filmový klub, divadelní představení, školní akademie, Běh Olympijského dne apod.

 

Úřední hodiny pro žáky:

 • 8.00 – 8.20., 11.00 – 11.20, sekretariát, 1. p., č. dveří 101

 

Stravování:

 • Šk. jídelna Biskupského gymnázia: tel.: 386 359 583., jidelna@bigy-cb.cz
 • Více informací (platba, objednávání stravy apod.): www.bigy-cb.cz/bigy/jidelna
 • Šk. jídelna U Tří lvů: tel.: 386 358 061., info@jidelnautrilvu.cz
 • Více informací (platba, objednávání stravy apod.): www.jidelnautrilvu.cz
 • Šk. řád: předepsaná trasa do šk. jídelny
 • Školní bufet: 8.25 – 12.15 hodin

 

Kontakty a konzultační hodiny výchovné poradkyně, školní metodičky prevence:

více informací

 

Pravidelné zahraniční exkurze:

 • Linec, Vídeň, Salzburg, Mnichov apod.
 • Velká Británie, německy mluvící země, dle aktuální nabídky i další státy
 • Zahraniční partnerské školy: ASG Passau, ZSE Gorlice (Polsko), Lyon, SPŠ Bardejov
 • Studijní výměnné pobyty v rámci programu Euroregio Freyung (roční studijní pobyty na gymnáziích v Bavorsku: např. Simbach, Pasov apod.)

Cizí jazyky:

 • AJ, NJ, (v případě zájmu FJ)
 • Spolupráce: BRITISH COUNCIL, GOETHE ZENTRUM, Velvyslanectví SRN, ALLIANCE FRANCAISE

Tělocvična:

 • V areálu školy + nové šk. venkovní hřiště
 • Dále využívání fitness center v okolí školy, v zimních měsících např. bruslení na zimním stadionu, plavecký výcvik

Semináře:

 • III. ročník: volba seminářů pro svou budoucí odbornou profilaci
 • Září: beseda s bývalými absolventy o budoucí profesní orientaci a studiu na VŠ

Lyžařský výcvikový kurz:

 • Nižší gymnázium: Hochficht
 • Vyšší gymnázium: Alpy Rakousko, příp. Itálie

Sportovně – turistický kurz:

 • Sportareál Lipno/Vlt. nebo Chorvatsko

Adaptační kurz:

 • Na začátku studia v září

Úspěšnost u MZ, přijímacích zkoušek na vysoké školy:

 • Všeobecné gymnázium: Aktuálně 95-100%

ICT:

 • Moderně vybavená škola: Windows 10, Microsoft Office 2018. Ve všech kmenových třídách moderní prezentační audiovizuální technika pro podporu interaktivní výuky
 • Wifi síť, programovatelní LEGO NXT roboti, školní tablety

Postupně všechny PC ve škole (třídy, kabinety a PC učitelů doma) vybaveny software Windows 10 a Microsoft Office 2018. Všichni žáci školy – včetně nových žáků (od 1. 9.) si mohou kancelářský balík Microsoft Office 2018 v rámci Office 365 naistalovat ZDARMA až na 5 vlastních zařízení. Naše gymnázium je od šk. roku 2013/2014 Vzdělávacím centrem Microsoft a Referenční školou Microsoft. Více informací na Dnu otevřených dveří.

 

Stavební úpravy na České:

 • Vybudování půdní vestavby (nové kabinety, učebny, podkrovní ateliér Vv, nová multifunkční čítárna/studovna)
 • Zcela nové laboratoře Bi, Ch, Fy
 • Nová multifunkční aula a 3D učebna

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

 • Předběžná kritéria budou představena na Dnu otevřených dveří, následně zveřejněna ve škole a na webu do 31. 1.
 • Přijímací zkoušky: Testy CERMAT (český jazyk, matematika

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout