Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / PRO STUDENTY / Prevence a výchovné a kariérové poradentsví

Prevence a výchovné a kariérové poradentsví

Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Dřevikovská, kabinet č. 323, 115
Kontakt: pdrevikovska@gymceska.cz

Konzultační hodiny:

Po: 12.30 - 13.15
St:  7.15 - 8.00

+ v případě potřeby kdykoliv  (v případě problému ideálně řešit ihned bez odkladů)

V době uzavření školy z důvodu pandemie covidu 19:

  • a) elektronická komunikace: přes školní email pdrevikovska@gymceska.cz
  • b) online komunikace přes Teams po předchozí domluvě

Výchovný poradce (jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.) Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupném zde) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách, v platném znění, (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u výchovného poradce).

Školní psycholog

Školní psycholog: Mgr. Lucie Doležalová, kabinet č. 323
Kontakt: ldolezalova@gymceska.cz

Konzultační hodiny:

Út: 8.00 - 15.30
Pá: 8.00 - 15.30

Konzultace je možná vždy až po předchozí domluvě. V případě potřeby se lze domluvit i v jiné časy nebo dny. Konzultace je možná jak osobní, tak emailová, tak i online formou, přes Teams především žáky, rodiče a zákonné zástupce z větší dálky.

Školní psycholog nabízí služby jak žákům, tak jejich zákonným zástupcům, i pedagogům, trenérům.

Školní psycholog se řídí etickými normami školního psychologa.

Kariérové poradenství:

Mgr. Hana Musilová, kabinet č. 104

Kontakt: hmusilova@gymceska.cz

Konzultační hodiny:

Pá: 7.30 - 9.20, dále dle domluvy

 

Prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Michala Pfefrčková, kabinet č. 112

Kontakt: mpfefrckova@gymceska.cz

Konzultační hodiny:

St  10.05 - 11.20

+ v případě potřeby kdykoliv  (v případě problému ideálně řešit ihned bez odkladů)

Školní metodik prevence (ŠMP) (jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním).

 

Minimální preventivní program zde.

Přehled nabídky VŠ s informacemi o VŠ naleznete na

www.najdivs.cz

www.fakulta.cz

www.vysokeskoly.com

www.atlasskolstvi.cz

Pro zájemce je možno objednat Učitelské noviny s přehledem VŠ

Užitečné odkazy pro studenty i rodiče:

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout