Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Přijímací zkoušky NANEČISTO

Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Přijímací zkoušky NANEČISTO

Přijímací zkoušky NANEČISTO: VÝSLEDKY

 • VÝSLEDKY ZDE

 • opravené záznamové archy je možno si vyzvednout každý pracovní den od 29. 1. do 16. 2. (mimo polední přestávku 11.30-12.30) v sekretariátu školy (1. patro, č. dveří 101) , optimálně v termínu Přijímacích zkoušek nanečisto II (16.2. v čase 15.00-18.30)
 • Termín: sobota 20. 1. 2024
 • Kde: budova gymnázia: České Budějovice, Česká 64                                                       
 • Vchod do budovy:  kovovou branou z České ulice přes školní dvůr                                  
 • Prezence: 8.15 – 8.45: přízemí školy (G4, GSP), I. patro (G8)                                               
 • Testy: Čj a M od CERMATu                                                       
 • Český jazyk: 60 minut                               
 • Matematika: 70 minut                              
 • Čas zahájení: 9.00
 • Ukončení: 12.00                                            
 • Cena:  299 Kč, platba převodem
 • Přihlášování ukončeno 18. 1. 2024 ve 14h (od 22. 1. do 14. 2. do 12h je možno se přihlašovat na Přijímací zkoušky nanečisto II)

 

Platba: pouze převodem
Číslo účtu a další informace k platbě: PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení uchazeče
Uzávěrka přihlášení: do 18. 1. 2024 do 14.00 hod.

Potvrzení o platbě nezasíláme, zkontrolujte si, prosíme, úhradu (např. ve Vašem e-výpisu).

 

PŘED PŘIHLÁŠENÍM SI PROČTĚTE TYTO INFORMACE:

Všechny školy v ČR mají k dispozici pouze testy veřejně přístupné na internetu. Z toho plyne, že výsledky při Přij. zkouškách nanečisto (PZN) jsou zkreslené, řada žáků testy již zkoušela, někteří vícekrát. Pro Přijímací zkoušky nanečisto použijeme test z tzv. náhradního termínu roku 2017. Tento test použijí všechna jihočeská gymnázia, která se rozhodla přijímací zkoušky nanečisto uskutečnit. Počet dosažených bodů můžete porovnat se zveřejněnými výsledkovými listinami dalších výše uvedených škol. Doporučujeme v tuto chvíli při přípravě tento test vynechat a věnovat se mu až po lednových termínech PZN.

Protože jako rodiče znáte své děti nejlépe, zvažte důkladně např. tato NEGATIVA:

 • Nehrozí u mého dítěte, že bude případné špatné výsledky u PZN hůře snášet? Neohrozí to jeho psychické rozpoložení před dubnovým termínem přij. zkoušek?
 • Neukolébají případné výborné výsledky u PZN mé dítě?
 • Výsledky testů PZN budou zkreslené
 • Podle počtu přihlášených na PZN nelze vyloučit případné obsazení lavic po dvou (v řádném termínu bude sedět v lavici každý sám)

POZITIVA:

 • Vyzkoušení si organizace přijímacích zkoušek (stejný harmonogram jako v dubnu, znalost prostoru, školní budovy apod.)
 • Dílčí (i když zároveň do určité míry zkreslená) zpětná vazba o stavu přípravy na přij. zkoušky, anonymizovaná výsledková listina
 • Zažít atmosféru přij. zkoušek (další uchazeči v budově, ve třídě apod.)
 • Prodiskutujte s Vaším dítětem a teprve poté se rozhodněte, zda se Přijímacích zkoušek nanečisto chcete zúčastnit.

Poznámka:

 • Termín odeslání přihlášky: nejpozději do 18. 1. 2024 do 12 hodin
 • Psací potřeby: povolená pouze propiska, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě, rýsovací potřeby na matematiku
 • Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.
 • Výsledky budou zveřejněny na webu školy pod přiděleným registračním číslem

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky (stejný čas na jednotlivé testy, seznámení s prostředím školy a s celkovou organizací zkoušek).

Ve výsledkové listině získají žáci (v anonymizované podobě pod přiděleným registračním číslem) přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí.

 

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout