Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTIVITY A PROJEKTY / Studentský projekt: Renovace hrobky

Studentský projekt: Renovace hrobky Dr. Matthiase Kocha

V roce 2021 jsme se pustili do renovace hrobky Dr. Matthiase Kocha (1840-1926), bývalého ředitele Gymnázia v České ulici.

15. října 2021 jsme slavnostně odhalili náhrobní desky na pietně upraveném místě posledního odpočinku této významné osobnosti, mimo jiné čestného občana města České Budějovice.

Dr. Matthias Koch se zásadní měrou zasloužil o stavbu naší školy v letech 1902-1903.

Text o Dr. Matthiasovi Kochovi z knihy českobudějovického archiváře PhDr. Daniela Kováře (ředitel Státního okresního archivu České Budějovice)

Dr. Matthias Koch

Narozen 16. dubna 1840 v Českých Budějovicích-zemřel 12. června 1926 v Českých Budějovicích

Pedagog a veřejný činitel, budějovický rodák. Po universitních studiích se stal gymnasiálním profesorem, nejprve ve svém rodišti, pak v Moravské Třebové, Mikulově a v letech 1866-1884 působil na reálce v Českých Budějovicích. Roku 1884 se stal prvním světským ředitelem zdejšího německého gymnasia a setrval v této funkci dvacet let., zasloužil se mimo jiné o stavbu nové gymnasiální budovy v České ulici. Zasedal v městském i okresním zastupitelstvu, byl aktivním členem hospodářských spolků a pomáhal uvést v život několik škol, dívčí pokračovací školu, rolnickou školu a ústav pro vzdělání učitelek. Za svou záslužnou veřejnou činnost byl roku 1902 jmenován čestným občanem města.

In: D. Kovář, Budějovické hřbitovy: malý kulturně-historický průvodce (2001), s. 35

 

  1. Výchozí situace:
  • Tzv. „čestná hrobka“ na hřbitově Sv. Otýlie v Českých Budějovicích
  • Zanedbaný stav
  • Neoznačený hrob
  • V hrobce pohřben rovněž Johann Lampl, čestný občan města

2. Slavnostní zakončení projektu: 15. 10. 2021: hřbitov u sv. Otýlie České Budějovice, aula Gymnázia Česká: kulturní vystoupení studentů, představení osobnosti Dr. Matthiase Kocha a života na přelomu 19. a 20. století v Českých Budějovicích

        3. Morální aspekt projektu:

  • Studenti vedeni k úctě k odkazu našich předků, k pietě – péče o hrob Gymnáziem Česká

Antonín Sekyrka

asekyrka@gymceska.cz

Renovace hrobky Dr. Matthiase Kocha

Renovace hrobky Dr. Matthiase Kocha

V pátek 15. října 2021 se na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní odhalení nově renovované hrobky budějovického rodáka Dr. Matthiase Kocha. M. Koch (1840-1926) byl prvním ředitelem Gymnázia v České ulici a čestným občanem města České Budějovice. Zasloužil se o stavbu tohoto gymnázia, jehož podoba byla dodnes zachována. Dobové prameny dále dokládají, že M. Koch zasedal v městském i okresním zastupitelstvu a pomáhal uvést v život několik jiných škol v kraji. Po své smrti v roce 1926 se stal neprávem zapomenutou osobností a místo jeho posledního odpočinku, vykazující výrazné známky letitého zanedbání a devastace, nebylo ani označeno jeho jménem.

Přečíst

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout