Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY / Školní rok 2022 - 2023

Přijímací zkoušky NANEČISTO II (18. 3. 2023), informace k přihlašování

Přijímací zkoušky NANEČISTO II

 • Termín:                              sobota 18. 3. 2023
 • Kde:                                   budova gymnázia: České Budějovice, Česká 64
 • Vchod do budovy:           kovovou branou z České ulice přes školní dvůr
 • Prezence:                          8.15 – 8.50: přízemí školy (G4, GSP), I. patro (G8)
 • Testy:                                 Čj a M od CERMATu

Český jazyk:                   60 minut

Matematika:                  70 minut

 • Čas zahájení:                    9.00
 • Ukončení:                         12.00
 • Cena:                                299 Kč, platba převodem, ZATÍM NEPLAŤTE

PŘED PŘIHLÁŠENÍM SI PROČTĚTE TYTO INFORMACE:

Všechny školy v ČR mají k dispozici pouze testy veřejně přístupné na internetu. Z toho plyne, že výsledky při Přij. zkouškách nanečisto (PZN) jsou zkreslené, řada žáků testy již zkoušela, někteří vícekrát. Pro Přijímací zkoušky nanečisto II. použijeme jeden z testů z roku 2017.

Protože jako rodiče znáte své děti nejlépe, zvažte důkladně např. tato NEGATIVA:

 • Nehrozí u mého dítěte, že bude případné špatné výsledky u PZN II. hůře snášet? Neohrozí to jeho psychické rozpoložení před dubnovým termínem přij. zkoušek?
 • Neukolébají případné výborné výsledky u PZN II. mé dítě?
 • Výsledky testů PZN II. budou zkreslené
 • Podle počtu přihlášených na PZN II. nelze vyloučit případné obsazení lavic po dvou (v řádném termínu bude sedět v lavici každý sám)
 • Již neproběhne následný rozbor výsledků PZN II. na České

POZITIVA:

 • Vyzkoušení si organizace přijímacích zkoušek (stejný harmonogram jako v dubnu, prezence, znalost prostoru, školní budovy apod.)
 • Dílčí (i když zároveň do určité míry zkreslená) zpětná vazba o stavu přípravy na přij. zkoušky, a to zhruba necelý měsíc před řádným termínem-anonymizovaná výsledková listina
 • Zažít atmosféru přij. zkoušek (další uchazeči v budově, ve třídě apod.)

Prodiskutujte s Vaším dítětem a teprve poté se rozhodněte, zda se Přijímacích zkoušek nanečisto II chcete zúčastnit.

Pozn.:

Pokud by došlo k neúměrně vysokému počtu přihlášených, Gymnázium Česká si vyhrazuje upřednostnit ty uchazeče, kteří podali přihlášku k vzdělávání na tuto školu.

             Pokyny k platbě (cena 299 Kč) budou rozeslány 13. 3. 2023.

             V případě malého zájmu se akce uskuteční v online režimu (zdarma).

 • Termín odeslání přihlášky: nejpozději do 14. 3. 2023 do 23.59
 • Online přihláška: ZDE
 • Psací potřeby: povolená pouze propiska, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě, rýsovací potřeby na matematiku
 • Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky apod.
 • Výsledky budou zveřejněny na webu školy pod přiděleným registračním číslem

Přijímací zkoušky nanečisto simulují reálné přijímací zkoušky (stejný čas na jednotlivé testy, seznámení s prostředím školy a s celkovou organizací zkoušek).

Ve výsledkové listině získají žáci (v anonymizované podobě pod přiděleným registračním číslem) přehled o dosaženém počtu bodů a svém celkovém pořadí.

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout