Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY / Archiv aktualit

Blackout 2017 – dotazník Kanceláře hejtmanky pro rodiče

Vážení rodiče, 

Kancelář hejtmanky, oddělení krizového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen krizové řízení), žádá prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy o spolupráci při rozšíření dotazníku, zveřejněného na níže uvedeném webovém odkazu.

V návaznosti na výpadek elektrické energie způsobený v závěru měsíce října vichřicí Herwart je pro krizové řízení důležité získat přehled o tom, jak jsou obyvatelé Jihočeského kraje na možné komplikace připraveni.

Průzkum připravenosti obyvatelstva na rozsáhlý výpadek elektrické energie trvající více dní je součástí cvičení Blackout 2017, které se uskuteční 4. - 5. 12. 2017. Vyplněním jednoduchého dotazníku lze získat přehled základních potřeb, které bude nezbytné pro občany zajistit ze strany kraje, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů podílejících se na řešení vzniklé situace.

V souladu s požadavkem pracovníků krizového řízení Vás žádáme o předání této informace a odkazu na dotazník s žádostí o jeho vyplnění pracovníkům a žákům (prostřednictvím žáků jejich rodinám) Vaší školy. Vyplněné dotazníky, které pracovníci krizového řízení obdrží do 1. 12. 2017, budou slosovány dne 4. 12. 2017 na krizovém štábu kraje v rámci cvičení Blackout 2017. Deset výherců obdrží od Jihočeského kraje dárek.

 

http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1&par[lang]=CS&par[akt]=5627

 

S pozdravem a díky za spolupráci.

 

 

Ing. Hana Šímová, v. r.

vedoucí odboru 

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout