Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY

Po 115 letech návrat k původní barvě fasády gymnázia

Mezi nejhezčí scenérie Českých Budějovic patří také pěší korzo kolem původně dominikánského kláštera a tzv. slepého ramene. Jeho neodmyslitelnou součást tvoří od září 1903 rovněž krásná budova našeho gymnázia.
 
Od září se obyvatelům i návštěvníkům města nabídne téměř stejný pohled jako našim předkům přesně před 115 lety. Česká se totiž novou fasádou vrací svým barevným provedením k té historicky původní.
 
Proč zrovna žlutá?
 
Pro odpověď na tuto otázku se musíme přesunout až do doby po roce 1780. Tehdejší císař Josef II. (1780-1790), syn Marie Terezie, vydal ustanovení, na jehož základě musely mít všechny nově postavené úřady a veřejné instituce v monarchii žlutou barvu. Další Habsburkové toto rozhodnutí ctili až do konce první světové války v roce 1918. Zajímavostí může být i fakt, že okrově žluté písčité hlíny byly pro tento účel tenkrát těženy právě u nás v Čechách a nahradily tak finančně nesrovnatelně nákladnější dovoz z jihofrancouzských nalezišť.
 
Během 19. století se, i v souvislosti s průmyslovou revolucí, rozrůstal tento okruh vládních a veřejných budov například o pošty, muzea, nádraží a také o školy. Všimněme si někdy například historických budov nádraží, ať již u nás, v Rakousku, Maďarsku, Slovinsku, jižním Polsku, na Slovensku, severní Itálii apod.: téměř všechna vypadají hodně podobně, a to právě i svým barevným provedením.
 
Ke konci 19. a na počátku 20. století došlo v habsburské monarchii (např. právě v Čechách) k rozsáhlé výstavbě krásných školních budov, byly doslova označovány jako školní paláce nebo paláce vzdělanosti. Pěkným příkladem takové reprezentativní vzdělávací instituce bylo i gymnázium v České ulici. Je zřejmé, že tehdejší městská rada ctila vžitý úzus, proto byla fasáda právě žlutá, ostatně jako u většiny tehdy postavených škol v c. k. monarchii.
 
Naše škola se nachází v tzv. památkové zóně. To znamená, že téměř ke všem zásadním stavebním úpravám vydává své závazné stanovisko Národní památkový ústav. Po několika společných jednáních byl vybrán odstín nové fasády, který odpovídá dobovým archivním materiálům. Za tímto účelem se nám dokonce podařilo získat od pana ředitele vídeňského Boehmerwaldmusea i kolorovanou pohlednici tehdejší školy (detail z ní je součástí nadpisu), která byla vydána v roce 1903 právě u příležitosti otevření novostavby gymnázia. Pan ředitel Dr. Gernot Peter má k naší škole opravdu vřelý vztah, jeho předci toto gymnázium dříve, ještě jako c.k. německé, navštěvovali.
 
Barevné provedení fasády je v literatuře označováno jako císařská nebo také schoenbrunnská žlutá. Budeme si tedy přát, aby se všem nová nebo přesněji staronová podoba naší České líbila.

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout