Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY

Vědecká práce Nikoly Karbusové z oktávy oceněna Čestným uznáním na Talentu Jihočeského kraje 2019

Studentka oktávy Nikola Karbusová získala Čestné uznání  - Talent Jihočeského kraje 2019 v přírodovědné kategorii.

„Nikola Karbusová prokázala svůj talent, píli a zájem o odbornou práci v rámci své středoškolské odborné činnosti, kde se zabývala studiem vlastností hmyzích hormonů a jejich vlivem na trávící procesy ve střevě švába amerického ošetřeného jedovatými mikroorganismy (patogeny) a jejich toxiny. Na tomto tématu pracovala v laboratoři Fyziologie hmyzu na Entomologickém ústavu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích pod vedením Prof. RNDr. Dalibora Kodríka, CSc. Při své práci se jí podařilo dosáhnout několika pozoruhodných výsledků, které charakterizují úlohu tzv. adipokinetických hormonů při hmyzím trávení ovlivněném působení toxických látek. Ukázalo se, že zmíněné hormony mohou eliminovat účinek některých toxinů, které vylučují houby používané k hubení škodlivých druhů hmyzu. Výsledky mají významný teoretický, ale i potenciálně praktický dopad: pokud by se podařilo ovlivnit hladiny hormonů v těle hmyzu, může dojít ke zvýšení účinnosti vlastních toxinů hub. To je velmi atraktivní myšlenka pro vývoj nových insekticidních přípravků na hubení hmyzích škůdců někdy v budoucnu.

Mimořádnou kvalitu výsledků dokazuje i to, že se práci Nikoly podařilo zveřejnit v prestižním vědeckém časopise “Archives of Insect Biochemistry and Physiology“ pod názvem “Effect of natural toxins and adipokinetic hormones on the activity of digestive enzymes in the midgut of the cockroach Periplaneta americana” (citace celé práce je uvedena dole). To je pro středoškolskou práci zcela výjimečný úspěch. Text publikace byl v přijímacím procesu podroben přísnému oponentnímu řízení dvěma anonymními zahraničními odborníky z oblasti hmyzí endokrinologie a biochemie, kteří ji k otištění v daném časopise doporučili. Její hodnota je tedy srovnatelná s výsledky kterékoliv laboratoře ve světě zabývající se danou tématikou.

Nikola při své odborné práci prokázala mimořádnou píli, vytrvalost a cílevědomost - vlastnosti, bez kterých by zmíněné výsledky nikdy nedosáhla. Ocenění talent roku si určitě zaslouží.“ napsal profesor RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Karbusová N., Gautam U.K. and Kodrík D. (2019) Effect of natural toxins and adipokinetic hormones on the activity of digestive enzymes in the midgut of the cockroach Periplaneta americana.  Tato práce byla publikována ve vědecké časopise Archives of Insect Biochemistry and Physiology 101:e21586.

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout