Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY

Koronavirus – doplňující informace k 2. 3. 2020

Vážení rodiče,

níže připojujeme doporučení z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje, které vyplývají z jednání krizové pracovní skupiny Jihočeského kraje ze dne 2. 3. 2020.

Pokud se žák či pedagog školy vrací z individuální zahraniční cesty z rizikové oblasti, kterou nepořádala naše škola, je vhodné a doporučující s ohledem na vývoj zdravotní situace v České republice, aby takový žák či pedagog strávili alespoň jeden týden v domácím prostředí. A to i bez projevujících se příznaků. Po návratu ze zahraničí kontaktuje vracející se osoba Krajskou hygienickou stanici (387 712 210, 387712 320) a konzultuje s ní, ze které oblasti se vrací a zda má příznaky choroby. Pokud příznaky má ihned po návratu, kontaktuje osoba svého lékaře (mimo pracovní dobu kontaktuje lékaře na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656), který nařídí karanténu, tu jistě také doporučí KHS.

Pokud příznaky nejsou je vhodné a doporučující, jak uvedeno výše, využít týden v domácím prostředí, neboť může být reálný předpoklad, že se mohou příznaky ještě objevit. Tím se předejte případnému rozšiřování viru formou přenosu bez příznaků.

Nepřítomnost ve výuce: U žáků lze využít omluvenku zákonným zástupcem s tím, že půjde o omluvenou absenci. Vedení kraje doporučuje v této mimořádné situaci u žáků posuzovat zameškané hodiny jako odučené, tedy nezapočítávat je do záporného salda zameškaných hodin, čímž by se mohlo např. stát, že by někdo nemohl být připuštěn k maturitě pro nedostatek hodin absolvované výuky.

Dá se očekávat, že uvedená zdravotní a bezpečnostní situace nebude krátkodobá, je i v gesci ředitelů přijímat opatření ve škole k zabezpečení vzdělávání a chodu školy co nejlépe a co nejzodpovědněji. Takto je nutné poučit i své zaměstnance a žáky.

Všechny aktuální informace jsou zveřejňovány především na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. I web kraje se průběžně aktualizuje a bude v tomto týdnu obsahovat i nejčastěji položené dotazy a odpovědi na ně. I z toho je možné se inspirovat.

 

Předem děkuji za dodržení všech opatření a postupů.

S pozdravem

Ing. Hana Šímová v. r. vedoucí odboru

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout