Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY

Pozvánka na online schůzku s rodiči dne 16. června od 17h

Vážení a milí rodiče,

 

v úterý 16. června 2020 bych vás všechny rád pozval od 17. hodin na online schůzku.

Vlastní přihlášení by proběhlo přes teamsové účty vašich dětí, tzn. můžete u PC být samozřejmě společně. Alespoň toto můžeme chápat jako určitou výhodu zvoleného formátu „setkání“ s vámi.

Hlavními tématy budou shrnující informace týkající se uzavření klasifikace a závěru školního roku.

Vzhledem k tomu, že od 1. června začaly na našem gymnáziu maturitní zkoušky, jejichž profilová část končí 19. června a zároveň zajišťujeme v červnu přijímací řízení pro uchazeče do 1. ročníků ve šk. roce 2020/2021, bude škola přístupna žákům nematuritních ročníků od pondělí 22. června, a to na základě zásad, které stanovil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Zásady zpřístupnění škol:

 • Dobrovolná docházka
 • Vstup do školy na základě vyplněného čestného prohlášení o bezinfekčnosti
 • Sk. nejvýše 15 žáků ve třídě

Účel:

 • Dobrovolné socializační aktivity
 • Konzultace: setkání s učitelem, zadání samostatného učení mimo školu
 • Třídnické hodiny
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků
 • Odevzdání a převzetí učebnic
 • Předání vysvědčení
 • Neslouží k uzavírání klasifikace, dopisování testů, výkladovým hodinám
 • Hlavní vzdělávací aktivitou představuje až do 30. 6. stále vzdělávání na dálku

 

Po naší schůzce 16. června budou rodiče žáků osloveni dotazníkovým šetřením, které zjistí případný zájem o otevření školy. Již nyní však připravujeme harmonogram odevzdávání učebnic a s ním souvisejícími třídnickými hodinami v tyto dny. Pokud tedy nedojde k neočekávanému vývoji, lze počítat s tím, že se žáci (minimálně za účelem socializačního kontaktu) ve škole setkají v den předávání učebnic a při předávání vysvědčení. O přesném harmonogramu vás budu rovněž pochopitelně informovat.

Při online schůzce je bohužel vlastní komunikace trochu náročnější oproti té běžné. I z tohoto důvodu dávám nyní rodičům prostor pro zaslání dotazů na mou emailovou adresu (asekyrka@gymceska.cz), na které bych se pokusil právě při našem setkání u monitorů 16. června odpovědět. Jsem si vědom toho, že dotazů může přijít více, proto bych raději preferoval ústní formu odpovědí. Proto se raději dopředu omlouvám za to, že bych asi ne úplně všem odpověděl ihned písemně. Velice vám děkuji za pochopení.

Do teamsových kalendářů vašich dětí již byla odeslána pozvánka na uvedenou online schůzku dne 16. června 2020 od 17h. Předpokládaný čas schůzky by byl zhruba 60 minut, bude záležet i na četnosti vašich dotazů.

Vážení a milí rodiče,

už nyní bych vám chtěl poděkovat za celoroční výbornou spolupráci s vámi, za pochopení, za velké množství pozitivních reakcí v nedávném evaluačním dotazníku. Velice si vašich podnětů a celkově, myslím, výborné spolupráce s vámi, opravdu vážím.

S přáním příjemných červnových dnů a pevného zdraví

 

Antonín Sekyrka

ředitel školy

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout