Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY

Doporučení používání roušek ve všech vnitřních prostorách školy

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti,

vzhledem k tomu, že od počátku nového školního roku dochází na základních a středních školách v Českých Budějovicích a v celém jihočeském regionu ke každodennímu nárůstu počtu tříd a učitelů, kteří jsou kvůli onemocnění covidem 19 v karanténě, rozhodl jsem se pro následující:

S účinností od úterý 8. září 2020 až do odvolání DOPORUČUJI všem studentkám a studentům stejně jako zaměstnancům školy:

  1. používat ochranné osobní prostředky dýchacích cest (nos, ústa., tzn. např. roušky nebo respirátory), které brání přenosu kapének ve všech vnitřních prostorách školy (chodby, šatny, čítárna, toalety apod.).
  2. Uvedené doporučení se týká i vyučování a má přímou souvislost s případnou povinností karantény (viz dále níže)
  3. Pokud bude kdokoliv z žáků nebo zaměstnanců školy pociťovat příznaky uvedeného onemocnění, měl by o svém stavu bezodkladně informovat svého dětského/praktického lékaře a dohodnout s ním další postup. 
  4. Dále všem žákům a zaměstnancům školy doporučuji tzv. princip ROH (Rouška-Odstup-Hygiena, tzn. např. častá dezinfekce rukou)
  5. Na začátku každé hodiny vyučující vyvětrají učebny, případně i v průběhu hodiny, dále zajistí vyučující vykonávající dohledy větrání na chodbách během přestávek (po ukončení dohledu okna opět uzavřou). Žákům není dovoleno větrat bez osobní přítomnosti vyučujícího ve třídě.
  6. V obou školních jídelnách, které využívají žáci a zaměstnanci naší školy, je povinné nošení roušek ve svých vnitřních prostorách

 

Od 1. září platí na celém území ČR opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se mimo jiné povinnosti nošení roušek v některých veřejných institucích, zdravotnických a sociálních zařízeních a podobně. Vzhledem ke každodennímu značnému nárůstu nových případů v posledních dnech jihočeští hygienici doporučují preventivní nošení roušek nad rámec těchto opatření. Jako reakce na rostoucí počet nových případů ve školách začne navíc v pondělí 7. září platit aktualizovaný metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantén ve školách.

Karanténa žáků: pravidla účinná od 7. září 2020 (Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19)

 

s. 2: „Nařizuje se pouze v celé jedné třídě, kde byla potvrzena nákaza za předpokladu, že:

• byl zjištěn dlouhodobý a úzký kontakt (> 15 minut trvající a na vzdálenost do 2 m) všech osob

ve třídě s pozitivním dítětem/žákem/studentem v této třídě v období dvou dnů před

potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků a

• nebyly používány odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu

a úst (roušky nebo respirátor třídy FFP2/N95 a vyšší) všemi osobami ve třídě po celou dobu

dlouhodobého a úzkého kontaktu s pozitivním jedincem v období dvou dnů před potvrzením

nákazy nebo rozvojem klinických příznaků.“

 

s. 2: „Karanténa se nemusí nařizovat všem dětem/žákům/studentům z jiné třídy, než je třída s pozitivním jedincem, ale jen těm s vyhodnoceným epidemiologicky významným kontaktem, kteří nepoužívali odpovídajícím způsobem osobní ochranné prostředky dýchacích cest - nosu a úst.“

 

Karanténa pedagogického pracovníka: pravidla účinná od 7. září 2020 (Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19)

 

s. 3: „Pokud zaměstnanec školy, u kterého se potvrdila nákaza covid-19, používal

osobní ochranné prostředky dýchacích cest -nosu a úst (roušky nebo respirátor FFP2/N95) po celou

dobu kontaktu v období dvou dnů před potvrzením nákazy nebo rozvojem klinických příznaků,

karanténa se, po zvážení konkrétní situace, nemusí nařídit.“

 

Celý Metodický pokyn z 7. září 2020 naleznete na tomto odkazu:

 

Závěrem v souladu s pokynem MŠMT uvádím:

Pokud krajská hygienická stanice nevyhodnotila riziko šíření covid-19 natolik závažné, že není podle ní nutné nařídit nošení roušek ve školách/ve společných prostorách škol, nemůže ředitel školy nošení roušky nařizovat. Podmínka nošení roušky by v takovém případě nepřiměřeným způsobem zasahovala do práva na vzdělání.
Ředitel školy může doporučit nošení roušek.

 

Z uvedeného důvodu se v případě nošení roušek jedná až do odvolání o DOPORUČENÍ ředitele školy, kromě možného snížení respiračních onemocnění všeho druhu může toto opatření přispět k snížení počtu žáků, tříd a zaměstnanců školy, kteří by museli v případě onemocnění covid 19 nastoupit do karantény.

 

 

V Českých Budějovicích 7. září 2020

 

Antonín Sekyrka

ředitel školy

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout