Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY

Pro uchazeče obor Gymnázium se sportovní přípravou: Opatření obecné povahy určující nové termíny talentových zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), určilo:

U oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška v prvním kole přijímacího řízení podle § 62 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 31. března 2021; nové termíny konání talentové zkoušky bez omezení jejich počtu může ředitel školy stanovit do 18. prosince 2020.

 

V souladu s výše uvedeným Opatřením stanovuji na Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64 tyto termíny talentových zkoušek:

2. března 2021 (volejbal dívky)

9. března 2021 (volejbal dívky)

 

1. března 2021 (ostatní kmenové sporty)

 8. března 2021 (ostatní kmenové sporty)

Případné náhradní termíny talentových zkoušek se uskuteční do 31. března 2021 a budou stanoveny podle aktuální situace.

Rozdělení do jednotlivých termínů bude uchazečům oznámeno společně s pozvánkou k talentové zkoušce do 12. února 2021.

 

Původně stanovené termíny talentové zkoušky 11. ledna 2021 a 18. ledna 2021 v souladu s výše uvedeným Opatřením ruším.

Zástupce ředitele pro sportovní přípravu Mgr. Jiří Filip jfilip@gymceska.cz využije Vámi zadané kontaktní údaje (email a telefon) pro operativní komunikaci pro případ úprav harmonogramu talentových zkoušek z důvodů možné změny epidemiologické situace, vyhlášení nebo prodloužení nouzového stavu, opatření MŠMT, Ministerstva zdravotnictví apod.  Vlastní termín konání talentové zkoušky bude před odesláním pozvánek individuálně prokonzultován.

 

 

Odůvodnění

 

Ministerstvo tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje některé termíny spojené s talentovými zkouškami v prvním kole přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Opatřením obecné povahy se upravuje období pro konání talentové zkoušky tak, že v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se toto období prodlužuje od 2. ledna až do 31. března. Spolu se změnou období pro konání talentových zkoušek se ředitelům škol umožňuje, aby stanovili nové nebo další konkrétní termíny pro konání talentové zkoušky.

Jelikož je potřeba termíny konání talentových zkoušek stanovovat s předstihem, je nutné přistoupit k této úpravě již nyní v době, kdy není zcela jisté, jaká bude situace v době konání talentových zkoušek.

Tímto opatřením se školám umožňuje vyhodnotit výše uvedené aspekty organizace z hlediska epidemiologických rizik a naplňování opatření a doporučení pro sociální kontakty. Pro účastníky talentových zkoušek se nemění obsah zkoušky, ale termín jejího konání.

 

V Českých Budějovicích dne 15. prosince 2020

Mgr. Antonín Sekyrka

ředitel školy

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout