Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY

Jak se učit vidět a vnímat umění

Tuto příležitost jsme dostali na 1. projektovém dni výtvarné výchovy a anglického jazyka dne 23. 6. 2021 v prostorách Alšovy jihočeské galerie, kam jsme se společně vypravili s paní Krhounkovou, Radovou a naším třídním, panem Veberem. Měli jsme to štěstí prohlédnout si jedinečnou výstavu Malevič-Rodčenko-Kandiskij a ruská avantgarda ze sbírky Muzea umění Jekatěrinburg. Během jedné hodiny nám bylo velmi šikovnou průvodkyní představeno 36 děl různých uměleckých směrů, které v letech 1910-1920 tamním uměním rezonovaly. Mezi největší perly výstavy zcela nepochybně patří Supermatismus od Kazima Maleviče z r. 1915 a Kompozice Alexandra Rodčenka z r. 1919. 

Navíc jsme byli poutavě instruováni, jak tyto skvosty vnímat a také jsme dostali příležitost vytvořit si naše vlastní analyticko-kubistické dílo. 

Jsme rádi, že se paní Krhounkové podařilo nás na takhle významnou výstavu dostat. Doufáme, že i navazující druhý projektový den v září, tentokrát v angličtině, bude neméně zábavný a naučný.  

Anna Ondřichová, 6.E 
Rad 

How to view and perceive art 

We were given the chance on the first project day of Art and English on June 23 in Ales South-Bohemian Gallery premisses, where we set out alongside our teachers, Mrs. Krhounková, Mrs. Radová and Mr. Veber. We had a fortunate opportunity to look round an exceptional exhibition, Malevich-Rodchenko-Kandiskij and Russian avant-garde, from the collection of Yekaterinburg Museum of Fine Arts. Within one hour a very skilled guide presented us 36 masterpieces of different art movements resonating in Russian fine art between 1910-1920. Suprematism by Kazim Malevič from 1915 and Composition by Alexandr Rodčenko from 1919 belong to the cherries on top of this exhibition.  

Whatś more, we were given  gripping instructions how to perceive these jewels as well as we were given the chance to boost our creativity when designing our own analytically-cubistic piece of art. 

We appreciate Mrs. Krhounková managed to get us to such an outstanding exhibition. We hope that even the following second project day, this time in September and in English, is going to be as amusing and educative as the first one.  

Kateřina Kaiseršotová, 6.E 

Rad 

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout