Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY

Výsledky talentové zkoušky 2022

V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky.

Úspěšné vykonání talentové zkoušky je základním předpokladem pokračování uchazeče/uchazečky v přijímacím řízení. Sdělení o výsledku talentové zkoušky není rozhodnutím o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání ve škole.

V souladu s ustanovením § 60c, odst. 3 a § 62, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, sedm uchazečů vykoná talentovou zkoušku v náhradním termínu, dva uchazeči ukončili přijímací řízení.

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout