Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTUALITY

Zápis ze schůze rady školy-10.10.2017

Přítomni: JUDr.MartaUhlířová,Ph.D;  MUDr.Jaroslav Tůma; Mgr.Michal Vančura, PhD.; Mgr.Jiří Krejčí, PhD.; Milan Šimonek; Mgr.Radka Hrubešová; PaedDr. Marcela Radová; Mgr.Ivana Pláteníková,  Mgr. Ludmila Zemková, PhD.

Omluveni:Mgr.PetrPodhola, PhDr. Jaromír Procházka, Ing. Petra Šebestíková

Body jednání:

      1) Zapisovatelem jednomyslně zvolena M. Radová

2) Projednání formálních připomínek ke školnímu řádu  (JUDr. Uhlířová)

3) Vyslechnutí prezentace Výroční zprávy školy provedené ředitelem školy, Mgr. A.
Sekyrkou

4) Informace o aktuálních změnách v platném školním vzdělávacím programu  (ŠVP)

5)  Seznámení s trendy v přijímacím řízení školy-rostoucí zájem o studium

6) Seznámení s průběhem probíhajících  mezinárodních projektů ERASMUS+

7) Seznámení s investicemi do vylepšení materiálního zázemí školy hrazenými z grantů

Další body jednání:

1)     Jednohlasně odsouhlasena úprava školního řádu

2)     Jednoznačně odsouhlasena výroční zpráva

3)     Projednáno konání voleb 2017 do školské rady.

4)   Školská rada vyzvala ředitele školy ke stanovení termínu voleb, a to do 17.10.2017,   jakožto  i zajištění organizace voleb.

5)  Další schůzka rady bude svolána ředitelem  školy ve stanovené lhůtě 30 dnů po konání voleb

 

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout