Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / PRO STUDENTY / Předměty / Humanitní / Anglický jazyk

Anglický jazyk

Učebnice

Třídy prima až kvarta používají jednotně jako základní učebnici English Plus náležitých úrovní, třídy 1A až 4A, kvinta až oktáva, 1S až 4S používají Maturita Solutions rovněž podle odpovídající úrovně.

Pro výuku v předmětu Anglická konverzace coby volitelného předmětu ve 3. a 4. ročníku (a septima a oktáva) se jako výchozího materiálu používá učebnice Ready for First.

„Věříme, že všechny tyto krásné učebnice vám poskytnou solidní oporu při vašem studiu.“

Časopisy

Jako doplňkový, volitelný materiál je žákům na začátku školního roku doporučován některý z anglických časopisů – RaR je vhodný pro mladší žáky, časopis Bridge pro pokročilejší studenty angličtiny a ty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z angličtiny.

„Doufáme, že si dobře počtete v zajímavých článcích a najdete spoustu materiálů k přípravě ke zkouškám z angličtiny.“

English Theatre

Vítaným doplňkem jsou rovněž divadelní představení v anglickém jazyce, zpravidla adaptace literárních děl, která v rámci svého turné uskuteční divadelní společnost English Theatre dvakrát do roka v Českých Budějovicích. Účastní se žáci, kteří tuto výzvu – naslouchat angličtině rodilých mluvčí a také seznámit se prostřednictvím divadelního představení se světovou literární klasikou, rádi uvítají.

„Jsme si jisti, že nebudete litovat a zábavnou formou načerpáte nové podněty ke studiu angličtiny.“

Soutěže

Své anglické dovednosti si mohou naši studenti ověřit přímo ve škole i v řadě dalších projektů:

  • V listopadu se mohou studenti vyšších ročníků a pokročilejších dovedností zúčastnit on-line soutěže Best in English
  • V prosinci mladší i starší studenti mají možnost vstoupit do školního projektu Podpořit nadané – do soutěže v anglické konverzaci
  • V únoru a březnu pak ti nejlepší v jednotlivých kategoriích zastupují školu v okresních, krajských a také národních kolech soutěže v anglické konverzaci.

„Víte, že nemůžete nic ztratit, ale naopak mnohé získat – třeba i novou zkušenost z porovnání s ostatními uchazeči.“

Zájezd do anglicky mluvící země

Na závěr každého druhého školního roku připravujeme školní studijně poznávací zájezd do Velké Británie. Jedná se o tradiční, osvědčenou formu zájezdu, tj. doprava vlastním autobusem po celou dobu až desetidenního zájezdu, pobyt v hostitelských rodinách, celodenní výlety a spousta angličtiny v různých aktivitách nabízených učiteli školy po celý čas zájezdu.

„O Londýnu se říká, že se jím nemůže člověk nikdy unavit, jak je vzrušující. To samé ovšem platí i o ostatních místech, která navštěvujeme – o Anglii, Skotsku, Walesu i Irsku.“

Maturitní zkouška z anglického jazyka

Všichni naši studenti jsou pečlivě připravováni k maturitní zkoušce z angličtiny – většina se zpravidla zapisuje k státní maturitní zkoušce, která ověřuje jejich dovednosti a znalosti na úrovni B1 (blízké typu zkoušky PET), řada volí i náročnější formu, kterou představuje profilová/školní maturitní zkouška, jež požaduje dovednosti na úrovni B2 (blízké typu zkoušky FCE).

Je v zájmu každého studenta, aby dobře zvážil, konzultoval se svými vyučujícími a vyhodnotil skutečnou úroveň svých dovedností v anglickém jazyce, a tedy dobře zvolil.

Ještě před závěrečnými zkouškami se mnozí studenti registrují ke zkouškám  zprostředkovávaným Britským centrem a získávají certifikáty na vysokých úrovních, běžný je FCE, CAE a dokonce i CPE.

„Těší nás, když si naši studenti kladou vyšší cíle, a radujeme se z jejich úspěchů.“

Hodnocení

Všichni vyučující angličtiny dbají na to, aby soustavnou interaktivní prací se žáky motivovali žáky k zájmu o zdokonalování jejich dovedností, prohlubování znalostí, rozšiřování slovní zásoby, a tím i k posilování sebevědomí a radosti z efektivního studia.

V průběhu každého pololetí se také snaží, aby objektivně doložili ověření těchto dovedností a znalostí na dané úrovni, tj. nejméně dvakrát ústní či písemnou formou ze všech čtyř základních disciplín: Use of English – slovní zásoba, gramatika, Reading – porozumění čtenému, Listening – porozumění slyšenému, Writing – souvislý písemný projev, Speaking – dovednost samostatně pohovořit na dané téma a dovednost rozhovoru.

Hodnocení ústního projevu se řídí pravidly, která jsou uplatňována při hodnocení ústní maturitní zkoušky, hodnocení písemného projevu se řídí osvědčenými jednotnými pravidly: 100 – 91 % správných odpovědí – výborný, 90 – 81 % velmi dobrý, 80 – 71 % dobrý, 70 – 60 % dostatečný, méně – nedostatečný.

Termín písemné zkoušky shrnující látku probranou v dané lekci či tématu (Revision Test) je předem oznámen, drobnější, cvičné a časově nenáročné průběžné testy předem oznamovány být nemusí.

„Ano, štěstí přeje připraveným. Čtěte, pište, poslouchejte a mluvte anglicky!“

Úžasný proces fotosyntézy (Amazing Process Of Photosynthesis)

Úžasný proces fotosyntézy (Amazing Process Of Photosynthesis)

Víte, čemu vděčíme za to, že se můžeme zhluboka nadechnout? Kvintáni se pustili do mezipředmětového projektu angličtiny a biologie, Amazing Process Of Photosynthesis, aby odkryli tajemství a sílu procesů probíhajících při jednom ze základních metabolických dějů na naší zelené planetě.

Přečíst
Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce

Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce

Bára Jandová se probojovala do nejvyššího kola soutěže v anglickém jazyce, kde obsadila 12. místo. A nám nezbývá než obligátně gratulovat a moc poděkovat k takovému úspěchu, ze kterého má radost celá naše škola.

Přečíst
Za studiem do USA

Za studiem do USA

Gratulujeme našim studentům Magdě, Hance a Filipovi k získání stipendií na univerzitách se sportovním zaměřením ve Spojených státech amerických, konkrétně na California State University Bakersfield, Highland Community College v Kansasu a University of Hawaii at Manoa. Cesta za jejich snem byla poměrně složitá. Museli splnit nejen nároky dané svým sportem, ale také složit americkou závěrečnou zkoušku SAT, jazykový certifikát TOEFL a nakonec ještě úspěšně završit studium na našem gymnáziu maturitou. Vše se povedlo a my už jen držíme palce, aby byli při dalším studiu spokojení a úspěšní jako doposud.

Přečíst
Ahoj! Здраво! Hola! Ciao!

Ahoj! Здраво! Hola! Ciao!

Ahoj! Здраво! Hola! Ciao!
tak takhle a vřelým obětím se vítali naši studenti se svými kamarády z Makedonie, Španělska a Itálie v neděli 15. dubna. V tento den právě začínala poslední mobilita v rámci programu ERASMUS+, projektu „Unpick Your History, Weave Your Future“, tentokrát na naší škole. Setkání to bylo více než přátelské, protože většina ze studentů se již potkala na mobilitě ve Španělsku, Itálii a Makedonii. A v tomto duchu probíhal i zbytek následujícího týdne.

Přečíst
Barča a Jenda úspěšní v krajských kolech

Barča a Jenda úspěšní v krajských kolech

Z 1. místa v okresním kole na první místo v krajském kole – tak postupuje naše Barča Jandová, 4E, a teď rovnou do národního kola

Přečíst

Barbora Jandová (4.E) vítězkou krajského kola olympiády v Aj, postup do celostátního finále!

Dalšího skvělého úspěchu dosáhla Barbora Jandová (4.E). Po vítězství v okresním kole v olympiádě z Aj obsadila 1. místo i v krajském kole nejlepších angličtinářů a postupuje tak do velkého celostátního finále.

Barčo, gratulujeme a držíme Ti palce!!!

Přečíst

Jan Maršík (6.E) na stupních vítězů v krajském kole olympiády v AJ

Výborně reprezentoval naše gymnázium Jan Maršík (6.E), který v krajském kole olympiády z angličtiny kat. III.B obsadil výborné 2. místo.

Gratulujeme!

Přečíst
Michael Karmazín v národním kole anglické konverzační soutěže

Michael Karmazín v národním kole anglické konverzační soutěže

Po čtyřech letech úspěchů ve školních i okresních kolech konverzační soutěže v angličtině se Michal dostal do národního kola. Po loňském úspěchu Báry Jandové jde tedy již o druhý takový úspěch našich studentů v kategorii II.B. Gratulujeme Michalovi a přejeme mu co nejvíc energie a nadšení do příštího roku, kdy se ocitne v další kategorii se staršími žáky.

Přečíst
One Day in London v divadle

One Day in London v divadle

Při hodinách angličtiny nesedíme jenom ve školních lavicích nebo u monitorů počítačů, občas se vydáme i do divadla. V úterý 27. února navštívila 3.E představení One Day in London. Rozuměli jsme všemu, protože jsme si pilně nastudovali učební materiály, které nám divadelní společnost s předstihem zaslala. My jsme na návštěvu Londýna připraveni zase o něco lépe. A co vy?

Přečíst
Hokejisté bronz nezískali, Jenda Maršík ano!

Hokejisté bronz nezískali, Jenda Maršík ano!

Nakonec to vyjít muselo! Je to sice poprvé v historii gymnázia, ale pro mě již sedmý a tentokrát nejúspěšnější pokus v řadě. A navíc porota označila můj výkon z mluvené části jako "nezapomenutelný a neuvěřitelně vtipný".

Přečíst
Cambridge English Exam Preparation Centre For 2018

Cambridge English Exam Preparation Centre For 2018

Cambridge English Exam Preparation Centre For 2018

Naše škola již více než 10 let spolupracuje s pobočkou British Council v Praze, potažmo s Britským centrem v Českých Budějovicích, při přípravě studentů na mezinárodní jazykové zkoušky všech úrovní Cambridge Exams. Za tato léta jsme úspěšně připravili již desítky držitelů FCE (jazyková úroveň B2), CAE (jazyková úroveň C1) a dokonce máme už i 4 držitele CPE (C2-nejvyšší možný stupeň).

Přečíst
Barčo, to se ti povedlo!

Barčo, to se ti povedlo!

Minulý týden se rozjela další kola dalších olympiád – i okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. V kategorii starších juniorů naši školu tentokrát zastupovala Barbora Jandová z 4E. Že je nejen nadaná, ale též pracovitá a odhodlaná jít za svým cílem, víme. Že šla do soutěže s úsměvem a sebevědomím, jsme viděli a přáli sobě a hlavně jí, aby se to povedlo. A povedlo se.
Barča získala 1. místo s přehledem a postupuje do krajského kola. Přejeme jí i teď, aby ji neopustil elán, dobré zdraví a chuť chtít dosáhnout výš. Barčo, moc rádi ti blahopřejeme.

Přečíst

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout