Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / PRO STUDENTY / Předměty / Humanitní / Německý jazyk

Německý jazyk

Němčina je na našem gymnáziu jedním ze tří cizích jazyků, kterým se vyučuje od primy, respektive od prvního ročníku čtyřletého studia s dotací tří hodin týdně. Třídy jsou děleny do skupin podle úrovně dosažené na ZŠ, případně – je-li dalším cizím jazykem ve třídě francouzština – dělí se žáci  podle zvoleného cizího jazyka. Ve dvou posledních ročnících si mohou žáci zvolit konverzaci v němčině.

Cílem výuky je poskytnout žákům nástroj, který především slouží komunikaci mezi národy Evropy a světa. Komunikace je krokem k jejich vzájemnému dorozumění a pochopení. Pomocí jazykové výuky se žák seznamuje také se způsobem myšlení, životem a kulturou jiných zemí.

Specifikum němčiny v našem regionu je to, že je to jazyk národů bezprostředně s námi sousedících, a tudíž jazyk, který mohou žáci velmi často použít v praxi při turistických kontaktech nebo později v zaměstnání. Sousedství s německy mluvícími národy má aspekt nejen současný, geograficko-hospodářský, ale také historický a kulturně-historický.  Výuka němčiny a budování kontaktů s německými občany  je i jednou z cest vedoucích k odstranění dosud přetrvávající nedůvěry  mezi  Čechy a Němci.

V Berlíně s otevřenýma očima

V Berlíně s otevřenýma očima

V posledním říjnovém týdnu se 6. E vydala na cestu do Berlína. Během několikadenní exkurze jsme mohli vidět stopy minulosti a trochu poznat současnost této evropské metropole.

Přečíst
Výměnný pobyt v Bavorsku

Výměnný pobyt v Bavorsku

Ve dnech 7. až 11. 10. 2019 strávilo 11 studentek našeho gymnázia týden v bavorském městečku Wunsiedel. Studentky byly ubytovány v hostitelských rodinách svých kamarádek, které hostily v Českých Budějovicích v dubnu minulého školního roku. Cestovali jsme vlakem po trase České Budějovice – Plzeň – Cheb – Marktredwitz. Cesta trvala 6 hodin, na nádraží v Marktredwitzu nás již čekaly hostitelské rodiny, které si nás převzaly a odvezly domů. Úterní a středeční dopoledne jsme strávili ve škole (Realschule) a měli jsme báječnou možnost navštívit vyučovací hodiny českého jazyka, němčiny, matematiky, biologie a angličtiny v 9. a 10. třídě. Po vyučování jsme se posilnili ve školní jídelně.

Přečíst
„Poněmčený neandrtálec“

„Poněmčený neandrtálec“

Po několik týdnů pracovali žáci ze 4. E v rámci výuky NJ na třídním projektu „Poněmčený neandrtálec“ neboli „Homo sapiens neanderthalensis theutonicus“. Ten se jim podařilo dokončit 15. června 2018. Vytvořili tak pomůcku pro výuku částí těla v hodinách NJ. Široká veřejnost by se měla dozvědět, že tento výtvor vznikl zejména díky Janě Zákostelecké ze 4. E a jejím rodičům, kteří vytvořili tohoto mimořádně esteticky zdařilého pračlověka, a proto jim patří náš veliký dík. Ostatní žáci následně připravili popisky a přilepili je za pomocí atlasu člověka na příslušná místa

Přečíst
Jeli jsme poznat vídeňskou kulturu a navštívili tamní Velvyslanectví České republiky

Jeli jsme poznat vídeňskou kulturu a navštívili tamní Velvyslanectví České republiky

4. 4. 2018 jsme se autobusem vydali směr Vídeň. Cíle byly tentokráte dva. Část výletníků měla klasicky poznávat památky a kulturu Vídně a druhá část měla jít na Velvyslanectví České republiky. Když jsme dorazili do Vídně, hned jsme se rozdělili. Jedna část žáků se vydala nejprve do zámku Schönbrunn, a pak směr Velvyslanectví České republiky. Zde se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže TschechischQuiz v kategorii II, do které spadají žáci od 14 – 17 let.

Přečíst
Sekunda na projektu ve Freyungu

Sekunda na projektu ve Freyungu

Dne 17.4. 2018 se zúčastnila sekunda celodenního projektu organizovaného Jihočeským krajem v bavorském Freyungu. Informační centrum Dreimalig zajišťuje přeshraniční spolupráci třech sousedících regionů, jihozápadočeského, bavorského a hornorakouského. V letošním roce se zaměřili na práci s dětmi a vytvořili projekt „KInderakademie“, jehož nedílnou součástí se stala i sekunda našeho gymnázia.

Přečíst
Skvělý úspěch v předčítání v NJ

Skvělý úspěch v předčítání v NJ

Ve středu 25. 4. 2018 se konalo v GOETHE CENTRU ČB krajské kolo soutěže v předčítání v německém jazyce "Bücherwurm".

V soutěži jsme byli zastoupeni celkem ve třech kategoriích. V kategorii dramatické nás reprezentovaly Alice Valová a Jana Zákostelecká (4.E). Podaly výborný výkon. V kategorii nižšího gymnázia vybojoval Daniel Fořt (4.E) 1. místo a také dramatické ztvárnění německého textu Romana Koláře (2.S), reprezentujícího vyšší gymnázium (sportovní obor), ocenila porota 1. místem. Všem blahopřejeme a chválíme je za výbornou reprezentaci školy!

Přečíst
Exkurze do Švýcarska

Exkurze do Švýcarska

Ve dnech 3. až 7. června jsme se třídou 4. E a částí třídy 5.E podnikli cestu do Švýcarska. Vyjížděli jsme z Č. Budějovic v pondělí časně ráno a naší první větší zastávkou bylo hlavní město Lichtenštejnska Vaduz. Poté jsme pokračovali do švýcarského Zugu, kde jsme také prvně nocovali. Následujícího rána jsme po snídani vyrazili do Lucernu, abychom si prohlédli město. Pak nás čekala soutěska řeky Aary, kde jsme se v horkém dni krásně ochladili. Odpoledne vedla naše cesta dále do Interlakenu. Tady jsme kromě prohlídky města navštívili i čokoládovnu, což bylo lahodou nejen pro oko a nos, také mlsné jazýčky si přišly na své. V Interlakenu jsme též nocovali. Středeční ráno nás přivítalo město Montreux a poté Lausanne. Z francouzské části Švýcarska jsme pokračovali do Bernu, odtud jsme unaveni dorazili na nocleh do malého městečka Unterenthausenu, které leží na cestě z Bernu na Curych. Čtvrteční ráno nás přivítal nejprve Curych a odpoledne jsme si užili u Rýnských vodopádů u Schaffhausenu

Přečíst

Sexta představuje německy zpívané písně

Během května proběhly v sextě prezentace projektů pod souhrnným názvem "Deutschgesungene Lieder" (německy zpívané písně).

Přečíst
Historie jako prostor k setkávání

Historie jako prostor k setkávání

V úterý 10. dubna k nám na gymnázium přijeli studenti z pasovského Gymnázia Adalberta Stiftera. Pro ně a pro naše studenty ze 6.E připravila Jihočeská univerzita ve spolupráci s univerzitou z Pasova projekt nazvaný Historie jako prostor k setkávání. Program celého dne byl pečlivě promyšlený a propracovaný. Na začátku jsme si vytyčili tři cíle: seznámit se, dozvědět se zajímavosti z historie Českých Budějovic a hlavně se pobavit a celý program si užít. Na konci dne se ukázalo, že se všechny cíle splnit podařilo:-).

Přečíst

Jak využít Kahoot – škola a školství očima 6.E

Nepopulární téma může zaujmout. Stačí si vybrat správný postup, a jak se říká – půl je hotovo.
Přesto dalo žákům 6.E dost práce, aby jako skupina vytvořili smysluplný celek, z něhož by vyplynuly nejen poučné informace, ale vznikl i zajímavý pohled na školství a školu v Česku a Německu.
Posuďte sami, stačí vzít mobil, oprášit znalost němčiny a vstoupit do hravého prostředí „Kahoot“.
Hodně zdaru!

Přečíst
Výměnný pobyt se opět vyvedl

Výměnný pobyt se opět vyvedl

Druhý týden v dubnu hostily naše studenty z tercie a kvarty 11 studentek z bavorského městečka Wunsiedel. Partnerství s Realschule Wunsiedel trvá již bezmála šest let a je založeno na pravidelných výměnných pobytech, které se konají jednou za dva roky.

Přečíst
Výborné úspěchy v krajském kole Olympiády z Nj

Výborné úspěchy v krajském kole Olympiády z Nj

Skvělého umístění dosáhla v krajském kole Olympiády z německého jazyka Viktorie Vondrů, studentka sportovního gymnázia, když obsadila krásné 2. místo v Jihočeském kraji!
Výborně reprezentovala naši školu rovněž Anička Ondřichová, která ve své kategorii II. B obsadila mezi nejlepšími němčináři v krajském kole velice pěkné 4. místo.
Oběma studentkám gratulujeme a přejeme jim nadále Alles Gute!

Přečíst

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout