Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / PRO STUDENTY / Předměty / Přírodovědné / Chemie

Chemie

Chemie jako teoreticko-empirická přírodní věda poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Žáci poznávají přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny. Soustavně rozvíjejí dovednosti objektivně, soustředěně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se učí zkoumat příčiny, vysvětlovat pozorované jevy, řešit praktické problémy. Poznávají souvislosti stavu životního prostředí a lidské činnosti a učí se zkoumat změny probíhající v přírodě. Postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti a podstatné souvislosti mezi obecnými chemickými vlastnostmi látek, jejich reaktivitou a specifickými vlastnostmi danými jejich teoreticky modelovanou strukturou.

Důraz je kladen i na  chemii aplikovanou při výrobě předmětů denní potřeby. Je ukazována spojitost teoretických zákonů a jejich využití v chemické výrobě.

Stříbrné místo v kraji v Chemické olympiádě kat. A

Stříbrné místo v kraji v Chemické olympiádě kat. A

Studentka oktávy Nikola Karbusová uspěla v náročné předmětové soutěži chemická olympiáda kategorie A. V krajském kole nejnáročnější kategorie obsadila druhé místo a bude reprezentovat Jihočeský kraj v celostátní soutěži na konci ledna. Soutěž zahrnuje jak praktickou část v laboratoři, tak i příklady z anorganické, organické, fyzikální chemie a biochemie. Nikole gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v národním kole.

Přečíst
Studenti semináře z chemie v laboratořích AV ČR

Studenti semináře z chemie v laboratořích AV ČR

Ve čtvrtek 7. 11. navštívili studenti maturitního ročníku semináře z chemie v rámci dne otevřených dveří laboratoř analytické biochemie a metaboloniky Entomologického ústavu AV ČR. Studenti si mohli v reálu prohlédnout nejmodernější přístroje plynové i kapalinové chromatografie s odborným výkladem Ing. Martina Moose Ph.D.

Přečíst
Grafitový důl

Grafitový důl

14. května jsme se třídou 3.E navštívili grafitový důl v Českém Krumlově. Hned po příjezdu každý dostal kombinézu, holínky a helmu s baterkou. Když se všichni ustrojili, tak jsme popojeli vláčkem do dolu, kde se grafit dříve těžil. Uvnitř jsme viděli, jaké stroje se k tomu dříve používaly, jakými chodbami horníci kam chodili a dozvěděli se spoustu zajímavých věcí od paní průvodkyně. Už se těšíme na další podobné exkurze, kde se zase něco dozvíme, a děkujeme paní učitelce Habertové a Špišákové za milý doprovod.

Přečíst
Na stupních vítězů v krajském kole chemické olympiády

Na stupních vítězů v krajském kole chemické olympiády

Studentka sexty Nikola Karbusová obsadila minulý týden v krajském kole chemické olympiády kat. C třetí místo. Nikole gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve studiu i přírodovědných soutěžích.

Přečíst
Výroba železa a oceli na vlastní oči

Výroba železa a oceli na vlastní oči

V únoru navštívili studenti druhých ročníků vyššího gymnázia ocelárnu Voestalpine Stahl v Linci. Při názorné prohlídce naučné expozice v ocelárně se seznámili se surovinami pro výrobu surového železa a následně oceli, s technologickým zařízením, výrobky a jejich dalším použitím. Při prohlídce vlastního rozsáhlého areálu studenti viděli koksárnu, skládky surovin, vysoké pece. Na jednu vysokou pec vyšli do prostoru výfučen a sledovali ve skutečnosti právě probíhající uzavíráni odpichového otvoru.

Přečíst
Návštěva ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové na našem gymnáziu

Návštěva ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové na našem gymnáziu

Před nedávným časem navštívila naše gymnázium paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Se zájmem se seznámila s prací našich studentů v nových přírodovědných laboratořích, které jsme vybudovali za téměř 5 mil. Kč díky strukturálním fondům EU. Paní ministryni proto také doprovázela ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Mgr. Michaela Šímová.
Nové laboratoře a jejich moderní vybavení využívají studenti i mimo vyučování pro práci v kroužcích nebo na odborných projektech. Celá návštěva se nesla ve velice milé a uvolněné atmosféře.

Přečíst

Hodina moderní chemie 2018

Jako už tradičně nás v prosinci navštívili studenti doktorského studia z VŠCHT Praha v rámci výukového programu Hodina moderní chemie. Tentokrát s tématem – forenzní analýza. Studenti 4.E a 1.A se mohli stylizovat do role kriminalisty a prostřednictvím mnoha zábavných pokusů zjistili, čím se zabývá daktyloskopie, co je to uhlíkový prach, magnetický prach, fluorescenční prášek. Dále se seznámili například s modrým světlem, pomocí kterého je možné na místě činu najít stopy tělních tekutin.

Přečíst

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout