Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / PRO STUDENTY / Předměty / Humanitní / Dějepis

Dějepis

Dějepis je vyučován od primy do septimy a od prvního do třetího ročníku. V prvním a druhém ročníku 2 hodiny týdně a ve třetím ročníku 3 hodiny týdně. Ve čtvrtém ročníku se dějepis nevyučuje. Navíc ve třetím ročníku mají studenti k dispozici 2 hodiny historického semináře týdně, který pak pokračuje ve čtvrtém ročníku v tříhodinové dotaci a zaměřuje se především na systematickou přípravu k maturitě z dějepisu a hlubšímu studiu dějin 20. století.

Dějepis má studenty obohatit o základní poznatky konání člověka v minulosti. Důraz klademe na kultivaci historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti.

Důležité je, aby studenti poznali a pochopili děje, skutky a jevy, které zásadně ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti.

Nadaní a motivovaní žáci se účastní dějepisných olympiád, pracují na samostatných projektech, v rámci seminářů obhajují vlastní seminární práce nebo se účastní SOČ.

Výuku obohacují i projektové dny a různorodé dlouhodobé projektové aktivity (např. s Ministerstvem kultury ČR, Česko - polským fórem při Ministerstvu zahraničních věcí ČR apod.) nebo akce v součinnosti s jinými předměty (český jazyk - dějepis, německý jazyk - dějepis).

Spolupracujeme také s odbornými institucemi - Jihočeské muzeum, Státní okresní archiv, Jihočeská univerzita, kde se zájemci o dějepis zdokonalují ve své odbornosti a připravují pod vedením dalších odborníků na další studium.

V Berlíně s otevřenýma očima

V Berlíně s otevřenýma očima

V posledním říjnovém týdnu se 6. E vydala na cestu do Berlína. Během několikadenní exkurze jsme mohli vidět stopy minulosti a trochu poznat současnost této evropské metropole.

Přečíst
Renesanční dopoledne v tercii

Renesanční dopoledne v tercii

Dne 16. 1. 2020 (mimochodem v Den památky Jana Palacha) završila tercie svůj interdisciplinární projekt na téma „Renesance“ velkou prezentací. Přípravy začaly již v loňském školním roce, kdy žáci tvořili na dané téma prezentace i výtvarná díla v rámci hodin výtvarné výchovy a nyní navázala přehledem zajímavých historických událostí, literatury a rozborem vybraného literárního díla.

Přečíst
VFR 1789

VFR 1789

Tato „šifra“ pro název dějepisného projektu tercie ukrývá téma Velké francouzské revoluce, k níž jsme vytvořili plakát složený z barev trikolóry, který jako celek tvoří francouzskou vlajku. Na tyto podkladové barvy jsme nalepili podobizny osobností spojených s těmito událostmi v rolích hlavních aktérů či obětí, dále jejich citáty či výroky, které o nich prohlásili jiní. Volba podkladové barvy pro konkrétní osobnosti měla i svou symboliku.

Přečíst
Galerie pravěkého umění

Galerie pravěkého umění

Pro studenty časově nenáročný, ale ve výsledku esteticky působivý projekt vytvořila kvinta v rámci opakování pravěku. Starší obrazové materiály byly „recyklovány“ a posloužily jako podklady ke zdařilým plakátům. Výsledky můžete posoudit sami podle přiložených fotografií.

Přečíst
Projektové dopoledne v tercii

Projektové dopoledne v tercii

V rámci celoškolního projektu 30 let ve svobodné zemi (15. 11. 2019) jsme nejprve shlédli spartakiádní sestavu, kterou zacvičili naši starší spolužáci z kvarty. Poté jsme si společně vyplnili pracovní list Dva příběhy 17. listopadu (1939, 1989), s celou školou drželi minutu ticha za oběti nacistické perzekuce 17. 11. 1939 a společně (s nápovědou prostřednictvím fotografií a videoukázek). Vypracovali „Sametovou časovou přímku“ k událostem roku 1989.

Přečíst
Jak se učil dějepis za komunistického režimu

Jak se učil dějepis za komunistického režimu

Jedním z workshopů, které na naší škole probíhaly v souvislosti s připomínkou událostí 17. listopadu, byla i aktivita zaměřená na to, jak se vyučoval dějepis za reálného socialismu. Obsahem workshopu byla práce s učební látkou, která byla zaměřená na husitství a na první světovou válku.

Přečíst
1.E v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích

1.E v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích

Dne 13. listopadu 2019 se třída 1. E zúčastnila interaktivní prohlídky v Jihočeském divadle v Č. Budějovicích, kterou již několik let připravuje JD ve spolupráci s ateliérem 3D. Dvouhodinová návštěva Jihočeského divadla byla rozdělena na dvě fáze. V první fázi žáci díky interaktivní hře poznávali sami historii a interiéry divadla. Ve druhé části prohlídky absolvovali podrobnou prohlídkovou trasu, ne ovšem zámeckou, ale divadelní! Divadlo žáky nadchlo! 1. E dnes v Jihočeském divadle možná byla poprvé, ale rozhodně ne naposledy!

Přečíst
Baroko všemi smysly

Baroko všemi smysly

První letošní dějepisné školní projekty tercie se nesly v duchu baroka a myšlenek Učitele národů Jana Amose Komenského – viz fotogalerie.

Přečíst

Prima drachmy

Po „ražbě zlatých keltských duhovek“, které jsme se věnovali v 1. pololetí tohoto školního roku, jsme se nyní k mincovnictví vrátili výrobou athénských stříbrných mincí - tetradrachem – též zvaných „sovy“, čímž jsme si trochu netradičně zpestřili učivo o starověkém Řecku… A všichni víme, co znamená úsloví „nosit sovy do Athén“.

Přečíst
Prima mandaly

Prima mandaly

Učivo o starověké Číně a Indii jsme letos v primě ukončili dobrovolným úkolem – vybarvením vlastní mandaly. Zde je mozaika sestavená z části našich mandal:

Přečíst
Po stopách Keltů

Po stopách Keltů

Poslední červnové pondělí se prima vydala z Boršova nad Vltavou do Třísova. Během svého pěšího výletu jsme si naplno užili krásné přírody podél řeky Vltavy. Skvělou odměnou byla pak voda Křemžského potoka, která nás osvěžila a poskytla příjemnou zábavu. Zachované keltské oppidum v Třísově samozřejmě nenajdeme, ale půvab zdejší krajiny je přesvědčivým důkazem toho, proč si Keltové toto místo vybrali. Pokud budete mít chuť, určitě si o prázdninách tento výlet dopřejte.

Přečíst
Prima Egypt

Prima Egypt

Třída 1. E opět výtvarně ztvárnila probíranou látku z dějepisu. Tentokrát zpracovali 3D mapu starověkého Egypta, kde nechyběla třpytící se voda životadárného Nilu ani pouštní písek... Více najdete ve fotogalerii.

Přečíst

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout