Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / PRO STUDENTY / Předměty / Přírodovědné / Informatika

Informatika

Cílem předmětu je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie a tematického okruhu Využití digitálních technologií z oblasti Člověk a svět práce. Náplň vzdělávací oblasti i tematického okruhu připravuje žáky na využívání informačních a komunikačních technologií v ostatních vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout vysoké úrovně informační gramotnosti, tj. v dovednosti ovládání výpočetní techniky moderních informačních technologií, tvořivě algoritmicky myslet, zvládnout základní a vyšší programovací jazyky, programovat algoritmy různých typů, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání na vysokých školách i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou efektivního rozvíjení profesní a zájmové činnosti.

Povinný předmět Informatika je určen žákům 1. a 2. ročníku všeobecného gymnázia (2-1-0-0), 1. a 3. ročníku gymnázia se sportovní přípravou (2-0-1-0), primy až sexty osmiletého gymnázia (1-1-1-1-2-1). (v závorkách časová dotace během celého studia).  Žáci jsou rozděleni do skupin, vyučování probíhá ve specializovaných počítačových učebnách. Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro všechny skupiny čtyřletého gymnázia všeobecného i se sportovní přípravou. Osnovy osmiletého gymnázia jsou vzhledem k vyšší časové dotaci rozšířeny. (algoritmizace, programování, programování robotů).

Povinně volitelný předmět Informatika je určen žákům 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia všeobecného a se sportovní přípravou, septimy a oktávy gymnázia osmiletého.

Oblast Informatika a ICT na vyšším a čtyřletém gymnáziu navazuje na oblast ICT v základním vzdělávání, která byla zaměřena na zvládnutí základní úrovně informační gramotnosti, tj. na dosažení znalostí a dovedností nezbytných k využívání digitálních technologií. Tato oblast prohlubuje u žáka schopnost tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení s cílem dosáhnout lepší orientaci v zásadách používání prostředků ICT. Cílem je napomáhat rozvoji abstraktního, systémového myšlení, podporovat schopnost vyjadřovat a obhajovat svoje myšlenky, tvořivě přistupovat k řešení problémů. Žák se soustředí na pochopení podstaty a průběhu informačních procesů, algoritmického přístupu k řešení úloh a významu informačních systému ve společnosti. Oblast vytváří platformu pro mezipředmětové vztahy, vytváří žákovi prostor pro tvořivost, vlastní seberealizaci i týmovou spolupráci.

V hodinách ICT je naším prioritním cílem seznamovat žáky s těmi nejmodernějšími disciplínami a technologiemi v oblasti informatiky. Žáci si tak vyzkouší práci s umělou inteligencí či zpracování velkých dat v programu Powerbi. Díky spolupráci se společností Microsoft mají možnost osahat si ty nejnovější technologické vymoženosti jako třeba brýle na rozšířenou realitu Microsoft Hololens aj.

3D tisk do škol

3D tisk do škol

Naše škola se zapojila do aktivity Průša do škol. Získali jsme tak novou 3D tiskárnu Průša MK3S+. Naše tisková farma se tak rozrostla na 4 z nichž nový Průša je rozhodně nejcennějším a nejspolehlivějším kouskem. Na tiskárně jsme již začali tisknout pomůcky do hodin fyziky. Naši žáci se již určitě těší na první hodiny věnované 3D tisku.

Přečíst
Putovní výstava „Datamaze – Misinformace“ u nás na škole

Putovní výstava „Datamaze – Misinformace“ u nás na škole

V těchto dnech máme na škole zapůjčenou výstavu od společnosti DOX věnující se dezinformacím, data detoxu a soukromí. V 1. patře se naši žáci mohou zastavit u několika plakátů a dozvědět se, jak sociální sítě a internet změnily způsob jakým vnímáme informace. Výstava se věnuje i budoucnosti vytváření fake news. V druhé části se žáci mohou zamyslet nad tím, kolik času tráví na svých mobilních telefonech a jakým způsobem se moderní technologie snaží udržet jejich pozornost pomocí jednoduchých metod či grafických ikon. K dispozici je i průvodce datovou detoxikací, kde se žáci dozví praktické kroky, jak zvýšit svoji bezpečnost na internetu.

Přečíst

Studenti České v rukou Microsoftu

Psalo se 21. prosince 2021, když Microsoft Studentské Trenérské Centrum (STC) skončilo přednášku o crackování hesel a o grafickém designu. Následně přišlo vyhlášení nově přijatých STCčkařů. Mezi prvními přijatými byl Tomáš Eliášek (6.E), po delším napětí ke konci pak následovalo i jméno Františka Jakuba Skláře (2.A).

Přečíst
Pódiové umístění v soutěži Bobřík informatiky

Pódiové umístění v soutěži Bobřík informatiky

V silné konkurenci jsme opět obstáli na výbornou. Markéta Placerová ze 7.E obsadila vynikající 2. místo v krajském kole a celkově 14. místo v republice. Pozadu nezůstala ani její mladší sestra Jolana, které jen těsně unikla bedna a skončila na 4. místě v krajském kole a celkově 29. v republice. A jelikož Jolana soutěžila v kategorii vyšší, než do které momentálně patří, je pro nás velkým příslibem do budoucna.

Přečíst
Prezentace školy na EduDay v estonském Tallinu

Prezentace školy na EduDay v estonském Tallinu

V druhém prosincovém týdnu se v estonském Tallinu konalo setkání všech Microsoft Showcase Schools z celé Evropy. Naše škola je jako jedna ze tří v celé České republice do tohoto programu zapojena. A tak všichni tři zástupci vyrazili do Tallinu představit ostatním školám pokroky v digitální transformaci a naopak se inspirovat od jiných ukázkových škol.

Přečíst
Eliška Pavlíčková studentkou STC

Eliška Pavlíčková studentkou STC

V září Microsoft STC (studentské trenérské centrum) otevřel svoji registrační bránu na rok 2020 a naši studenti byli samozřejmě u toho. Krajským kolem, které se konalo 26. listopadu, prošli tři studenti z třetího ročníku vyššího gymnázia Natálie Kurážová, Eliška Pavlíčková a Marek Vácha. Ti se utkali v pohovorech proti více než 60 dalších studentů z celé České republiky.

Přečíst
Prague Education Festival

Prague Education Festival

Ve čtvrtek 14. 11. jsme s vybranou skupinou studentů vyrazili na ojedinělou akci zaměřenou na moderní trendy ve výuce a vzdělávání. Cílem akce bylo inspirovat odborníky i širokou veřejnost nejnovějšími přístupy ke vzdělávání. Měli jsme tedy možnost navštívit celou řadu vystavovatelů, zeptat se jich na moderní trendy ve výuce a vyzkoušet si nové technologie či postupy ve výuce.

Přečíst
Hackaton otevřených dat

Hackaton otevřených dat

V rámci hodin informatiky zařazujeme i netradiční kapitoly. Jednou z nich je zpracování dat a jejich následná vizualizace. Vždyť třeba stát poskytuje otevřená data. Je proto dobré o nich vědět a umět zjisti, co daná data vlastně říkají. Po této dovednosti je ve firmách momentálně velký hlad.
Jeden náš tým ve složení Jakub Švojgr, Eliška Pavlíčková, Natálie Kurážová se 8.-9. 11. zúčastnil Hackatonu otevřených dat plzeňského kraje v Klatovech.

Přečíst
Zapojili jsme se do CodeWeek

Zapojili jsme se do CodeWeek

Je běžné, že na naší škole se studenti seznámí s nejmodernějšími technologiemi a mohou objevovat i oblasti informatiky, které se na jiných školách běžně neučí. A proto jsme se zapojili do evropského týdne programování (CodeWeek) a pozvali k nám v průběhu dvou týdnů dvě školy, abychom jim tyto oblasti představili.

Přečíst

Project Minecraft School

Po téměř třech měsících usilovné práce předvedla třída 6.E na Dni otevřených dveřích 2017 svůj projekt Minecraft School. Jedná se o vystavění celé budovy našeho gymnázia v programu Minecraft Education Edition do co nejmenších detailů. Třída při „výstavbě“ školy prokázala mimořádnou schopnost kooperace, uplatnění matematických poznatků, a především pracovitost umožňující překonat jakkoliv nečekané problémy.

Přečíst
A.I. Bootcamp Athény aneb dívky nebojte se studovat IT

A.I. Bootcamp Athény aneb dívky nebojte se studovat IT

Dne 27.8 2018 jsem se společně s panem učitelem Kotlasem zúčastnila čtyřdenního programu, který byl pořádaný společností Microsoft. Program s názvem Girls in STEM A.I. Bootcamp byl zaměřený na umělou inteligenci, která se promítá už skoro ve všech směrech- od počítačů přes televize až k chytrým domácím zařízením, jako jsou třeba mikrovlnky. Celá akce probíhala v řeckých Athénách a účastnilo se jí 150 dívek a 50 učitelů ze střední a východní Evropy. Cílem tohoto bootcampu bylo ukázat dívkám, že informační technologie nespočívá pouze v programování a používání dvojkové soustavy.

Přečíst
Girls PowerTech 2018 v Cisco

Girls PowerTech 2018 v Cisco

Dne 3.5.2018 jsme se za doprovodu p. učitele Kotlase vydali do firmy Cisco, která se nachází v Praze. Ku příležitosti Mezinárodního dne žen v informatice uspořádala pro školy tuto jedinečnou možnost si celou pobočku v České republice projít a dozvědět se něco zajímavého a nového o světě informačních technologií nebo například, co taková práce obnáší a jak postupovat, pokud se o toto odvětví zajímáme.

Přečíst

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout