Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / PRO STUDENTY / Předměty / Humanitní / Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Výtvarný obor navazuje svým obsahem a cíli na výtvarnou výchovu v základním vzdělávání a vede žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových a na úrovni subjektivně osobnostní a sociální. Předmět je zařazen do výuky v prvním a druhém ročníku čtyřletého cyklu studia, u osmiletého gymnázia v pátém a šestém ročníku a je dotován dvěma vyučovacími hodinami týdně.

Výtvarný obor pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Vzdělávací obsah výtvarného oboru je vnitřně členěn do dvou základních okruhů pojímaných v kontextech historických a sociokulturních, v jejich vývoji a proměnách.

První okruh představuje seznamování se s dějinami výtvarné kultury od nejstaršího období až po 20./ 21./ století. Vzdělávání v této oblasti je zaměřeno na architekturu, malířství, sochařství, ale představuje i hledání časových souvislostí s jinými obory (zejména s hudebními). Teoretické lekce pravidelně střídají hodiny praktických činností. Součástí výuky je i návštěva AJG na Hluboké (expozice gotiky a expozice 20. století) a celodenní kulturněhistorická exkurze do NG v Praze. AJG v Českých Budějovicích nabízí vzdělávací programy pro školy v rámci příležitostných výstav. Studenti zde se svými učiteli mají možnost nejenom poznávat, ale i reflektovat slovně, či vlastní tvorbou, pod vedením lektora dílo určitého autora, výtvarné skupiny, či historického období.

Druhý okruh představují znakové systémy výtvarného umění umožňující žákovi osobní účast a aktivní vstupování do výtvarného uměleckého procesu. Reflektování vlastních prožitků, postojů a zkušeností získaných prostřednictvím experimentálního přístupu k uměleckým vizuálně obrazným prostředkům. Vzdělávací obsah je realizován prostřednictvím tvůrčích činností, v jejichž očekávaných výstupech se propojují hlediska tvorby, recepce a interpretace tak, aby se dále rozvíjela smyslová citlivost, uplatňovala žákova subjektivita a ověřovaly se komunikační účinky vizuálně obrazného vyjádření.

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout