Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / PRO STUDENTY / Předměty / Humanitní / Hudební výchova

Hudební výchova

Najdi a nech skrze sebe zaznít hudbu, která s tebou ladí!

Hudební výchova na gymnáziu představuje pro žáky určitý obecný základ, který pak mohou dále rozvíjet na hudebních školách nebo využít v praktickém životě.

Hudební výchova proto nabízí základní problematiku dějin hudby, hudební teorie a praxe, a tak vede žáky k nalezení jejich vlastní hudební cesty a jejímu rozvoji.

Po ukončení gymnázia někteří žáci pokračují ve studiu na školách s uměleckým zaměřením nebo školách, kde je potřeba mít všeobecný přehled. Cílem gymnaziálních hudebních výchov v kontextu hudebních škol je jakési upevnění základních znalostí a dovedností – především v oboru dějiny hudby a ve všeobecné hudebnosti.

Nižší gymnázium

Výuka probíhá jednu hodinu týdně v půlených skupinách.

V primě a sekundě má HV charakter více praktický – žáci se učí jednoduché rytmy, doprovázet jimi nejrůznější skladby, a základy hlasové výchovy, popř. pohybové výchovy. Žáci se přes zpěv jednohlasých písní, kánonů dostanou až k jednoduchým dvojhlasům. Repertoir písní je co nejširší. Od lidových písní z celého světa přes písně autorů klasické hudby až po populární písně. Teorie se týká především čtení not, italského názvosloví, základních pojmů, hudebních nástrojů, základů z harmonie a hudebních forem a některých vybraných skladatelů.

V tercii a kvartě už se praktické vyučování více propojuje s teoretickým. Žáci se dozvídají nejvíce z dějin hudby jak světové, tak domácí tvorby - klasické i populární. Ve zpěvu se žáci od dvojhlasů posouvají k tříhlasu a rozšiřují si hlasový rozsah a upevňují základy pěvecké techniky.

Vyšší gymnázium

Výuka probíhá dvě hodiny týdně. Žáci si v prvním ročníku povinně volí mezi hudební výchovou nebo výtvarnou.

V jedné hodině se žáci dozvídají podrobnější informace a kontexty z oblasti hudební teorie a dějin hudby – od počátku vzniku hudby až po současnost, učí se poslouchat hudební skladby, přemýšlet nad možnostmi interpretů a kriticky s respektem se k nim vyjadřovat. V druhé hodině žáci rozvíjí své dovednosti – od jednoduchého zpěvu jednohlasů až po pokusy jednoduchých čtyřhlasů na co nejširší paletě repertoiru. V rámci souborové hry a projektů se učí naslouchat svým spolužákům a rozvíjet svou hudební fantazii.

Zpráva z Ukrajiny

Zpráva z Ukrajiny

Na konci června 2018 se pěvecký sbor naší školy Sbor se „Z“ pod vedením paní učitelky Mgr. Ester Pitrunové, DiS. a doprovodem pana Mgr. Jiřího Krejčí, PhD. vypravil pod záštitou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a pana Mgr. Miroslava Procházky, PhD. na Ukrajinu, přesněji řečeno do Zakarpatské oblasti. Tam, kde to za 1. republiky bývalo i naše území. Cílem této výpravy bylo vystupovat na koncertech a kráčet ve stopách Ivana Olbrachta, i jeho Nikoly Šuhaje loupežníka, a poznat tamní zvyky, popřípadě porovnat kulturní rozdíly.

Přečíst

KRONIKÁŘI – koncert

Náš pěvecký sbor – Sbor se Z Vás zve na: Hlaváč/ Hašek/ Koblischková/ Košťák: KRONIKÁŘI – koncert, koncertní provedení muzikálu v úpravě pro dětské sbory, 29. 9. 2019 v KD Metropol v 18.00

Přečíst
Adventní koncert České

Adventní koncert České

V pátek 14. prosince 2018 se uskutečnil tradiční vánoční koncert našeho gymnázia. Kromě školního sboru, sólistů a hostů z konzervatoře vystoupil v závěru se studenty i profesorský sbor školy.

Celým, téměř dvouhodinovým programem, nás s noblesou a vtipem mluveným slovem provázeli Petra Skříšovská (3.E) a Honza Binter (7.E).

Katedrála byla zcela zaplněna, děkujeme rodičům a přátelům školy za tak hojnou účast, oběma skvělým moderátorům a sbormistryni Mgr. Ester Pitrunové za to, že nám navodili společně se všemi účinkujícími krásnou předvánoční atmosféru. Nesmíme však zapomenout na obětavou práci zvukařů Filipa Capla, Tadeáše Vančury, Adama Malečka, Jakuba Lorence a všech dalších "bedňáků." :-)


Přiložená fotogalerie na našem facebooku krásný zážitek alespoň trochu přiblíží (po rozkliknutí nadpisu).

Přečíst

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout