Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / PRO STUDENTY / Předměty / Přírodovědné / Matematika

Matematika

Výuka matematiky na gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa.

Matematika přispívá k tomu, aby žáci byli schopni hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení a odhalovat klamné závěry.

Matematika rozvíjí především logické myšlení, ale také paměť. Napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Matematika názorně demonstruje přechod od konkrétního k abstraktnímu, vyžaduje tvůrčí přístup a různorodé metody práce, podporuje samostatnost i nutnost spolupráce při řešení problémů. Při hledání řešení je nutné vyjádřit své myšlenky a obhájit je. Matematika učí pamatovat si pouze nejpotřebnější informace a vše ostatní si odvodit. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika vychází z oblasti Matematika a její aplikace z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.Těžiště výuky matematiky spočívá v osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i praktický život, v pěstování schopnosti aplikace. Neméně významným aspektem je rozvoj geometrické představivosti, jak v rovině, tak v prostoru. K tomu je využívána i počítačová učebna. Během studia žáci získají základní informace ze všech oblastí běžné školské matematiky. Důraz je kladen na souvislosti mezi jednotlivými matematickými partiemi, ale také na užití matematického aparátu v ostatních vědních disciplínách i v běžném životě.

Pythagoriáda na České má své vítěze

Pythagoriáda na České má své vítěze

Na konci října proběhlo školní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnila prima, sekunda a tercie. Každá třída zná vítěze v jejich kategorii – Elišku Benedovou (1. E), Přemysla Otakara Chaloupku (2. E) a Soňu Pechouškovou (3. E). Celkem 25 žáků se stal úspěšnými řešiteli. Uvodíme, kolik žáků nám postoupí do okresního kola, kde jim budeme přát hodně štěstí.

Přečíst
Z KK logické olympiády máme postupy na republiku

Z KK logické olympiády máme postupy na republiku

Matěj Kmínek (3. E) a Radek Bláha (6. E) se probojovali do republikového kola v logické olympiádě

Přečíst
Rekord – deset žáků vyššího gymnázia postupuje do krajského kola logic

Rekord – deset žáků vyššího gymnázia postupuje do krajského kola logic

V kategorii C (vyšší gymnázium) postoupilo do krajského kola deset žáků, to je rekordní počet postupujících za naši školu v této kategorii. Krajským semifinalistům tedy gratulujeme a přejeme úspěšné zvládnutí krajského kola, které proběhne v listopadu.

Přečíst
Šest žáků nižšího gymnázia postupuje do krajského kola LO

Šest žáků nižšího gymnázia postupuje do krajského kola LO

V říjnu letošního školního roku se naši žáci opět zúčastnili základního kola logické olympiády, které proběhlo v online prostředí. Všechny třídy nižšího gymnázia ho díky mobilní učebně i v online prostředí psali ve škole. Do krajského kola postupuje vždy čtyřicet nejlepších z našeho kraje. V kategorii B (nižší gymnázium) postoupil do krajského kola krásný počet šesti žáků. Krajským semifinalistům

Přečíst
Matematický KLOKAN - školní kolo

Matematický KLOKAN - školní kolo

V pátek 19. března 2021 se jako každý rok uskutečnila mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan, která v letošním roce proběhla online formou. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích - Benjamín, Kadet, Junior a Student.

Přečíst

Studenti 3.E (tercie) se velmi dobře prezentují v celostátních matematických soutěžích

Ve školním kole Pythagoriády bylo 7 úspěšných řešitelů s postupem do okresního kola, které se uskuteční koncem května – 1.místo Jakub Švojgr, 2.místo Filip Dierzé. V soutěži Klokan-Kadet se dělí Ondra Kozák a Anna Ondřichová s 81 body o1.-2. místo.

Největších úspěchů však dosáhli v té nejnáročnější oborové soutěži-v Matematické olympiádě. Ve školním kole kategorie Z8 bylo 23 úspěšných řešitelů! V kole okresním, kam postoupilo 14 žáků, bylo mezi 18 úspěšnými řešiteli 7 našich studentů. Jolana Placerová a Jakub Švojgr se stali vítězi – dělí se o 1. - 2. místo.

Hodně úspěchů nejen v soutěžích, ale v celém studiu, tercie.

Přečíst

Výborné výsledky našich mladých matematiků

Výborných výsledků dosáhli v okresním kole matematické olympiády naši mladí matematici. V kategorii Z8 se mezi 18 nejúspěšnějších řešitelů dostalo hned sedm studentů naší školy. Celé soutěži dominovali Jolana Placerová a Jakub Švojgr (oba z 3.E), kteří se ziskem 17 bodů oba obsadili první místo!.

Gratulujeme, děkujeme všem studentům za výbornou reprezentaci školy a především paní učitelce Aleně Schönové za vynikající přípravu.

Přečíst
Matematičtí benjamínci z České opět mezi nejlepšími

Matematičtí benjamínci z České opět mezi nejlepšími

Nedávno se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Klokan. Naši benjamínci z 2. ročníku nižšího gymnázia svou školu opět skvěle reprezentovali – do první desítky v okrese se jich probojovalo hned pět: Veronika Šafránková, Barbora Štěpková, Linda Chovancová, Markéta Čápová a Andrea Mačí. Celkem úlohy řešilo 1 726 žáků.

Gratulujeme našim studentům a paní kolegyni Haně Štěpánkově děkujeme za výbornou přípravu našich mladých matematických talentů.

Přečíst

Další úspěchy v matematice na nižším gymnáziu

Nejen primáni jsou výbornými počtáři. Jejich o rok starší spolužáci rovněž velmi dobře reprezentovali naši školu v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z7 (žáci 7. tříd ZŠ a 2. ročníků nižších gymnázií).
Se ztrátou jediného bodu obsadil 3. místo Matouš Radimský, mezi 4. až 12. děleným místem se umístilo hned dalších pět studentů z České: Magdalena Frydrychová (7.-8.), Petr Novák, Jan Veselý (9.-11.) a na děleném 12. místě Pavla Hazuková a Markéta Kratochvílová. Celkem se okresního kola účastnilo 60 mladých počtářů.
Gratulujeme!

Přečíst
Naši nejmladší matematici mezi nejlepšími

Naši nejmladší matematici mezi nejlepšími

Hned tři studenti z naší primy Ondřej Kaňka, Ondřej Porazil a Karel Švejda obsadili v okresním kole Matematické olympiády 1. místo, a to bez ztráty jediného bodu. Okresního kola se zúčastnilo 81 soutěžících z dalších gymnázií a základních škol. Klukům děkujeme za vynikající reprezentaci.

Přečíst
Vynikající výsledky našich mladých matematiků. Jakub Švojgr nejlepší v Jihočeském kraji

Vynikající výsledky našich mladých matematiků. Jakub Švojgr nejlepší v Jihočeském kraji

Vědomostní olympiády se dostávají v tomto školním roce do své závěrečné části. V té matematické se do krajského kola probojovali tři studenti nižšího gymnázia a reprezentovali nás opravdu skvěle: Jakub Švojgr rozšířil svou letošní sbírku 1. míst o další vítězný triumf, v první desítce se dále mezi nejlepšími matematiky našeho kraje umístili i Jolana Placerová (8. místo) a Kryštof Folbrecht (10. místo). Celkem se olympiády nejlepších jihočeských matematiků zúčastnilo 45 žáků. Děkujeme všem našim studentům za vynikající výsledky a paní učitelce Aleně Schoenové za výbornou přípravu našich matematických talentů.

Přečíst
Pavel Jakš na 2. místě v krajském kole nejvyšší matematické kategorie

Pavel Jakš na 2. místě v krajském kole nejvyšší matematické kategorie

Hodně radosti nám opět udělal Pavel Jakš, který obsadil v krajském kole matematické olympiády, kategorie A, 2. místo, a to s naprosto stejným bodovým výsledkem jako vítězka.
Kompletní výsledková listina se nachází na stránkách DDM zde.Velice dobře si vedl i Dominik Černý, výsledné 8. místo je ve velké konkurenci 42 matematických talentů Jihočeského kraje rovněž výbornou vizitkou.
Gratulujeme Pavlovi k jeho dalšímu velkému úspěchu. Nyní čeká oba studenty národní kolo ve fyzikální olympiádě v Hradci Králové. Držíme jim palce!

Přečíst

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout