Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTIVITY A PROJEKTY / Projekty / Multimediální multifunkční učebna

Multimediální multifunkční učebna

Projekt „Multimediální multifunkční učebna“ byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 5 736 712,46 Kč, z toho způsobilé náklady 5 436 898,66 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 4 621 363,86 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany gymnázia zahájena dne 28. 8. 2015, s cílem dokončit projekt nejpozději do 28. 9. 2018.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a rozvoj schopností práce s digitálními technologiemi na Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64.

To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení do multimediální multifunkční učebny, která slouží k výuce přírodovědných předmětů (biologie, fyzika, chemie, matematika). Multimediální multifunkční učebna jako nerozdělený celek slouží jako multimediální aula. Uprostřed místnosti je umístěna mobilní posuvná stěna, která umožňuje rozdělit aulu na dvě samostatné učebny - moderní učebnu a 3D laboratoř. V rámci projektu tak budou pořízeny nové moderní technologie do multimediální auly, moderní učebny a 3D laboratoře sloužící ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů. Vzdělávání na Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64 též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. Cílem je rovněž úprava venkovního prostranství, nejen z důvodů estetických, ale i výukových. V rámci projektu bude pořízena zeleň, konkrétně trvalé byliny na záhon před budovu gymnázia, které budou rovněž sloužit k výuce přírodních věd (biologie).

Specifickými cíli projektu jsou:

  • modernizace a digitalizace výuky přírodovědných předmětů vč. zapojení nových výukových metod,
  • zaměření výuky přírodních věd na praktickou stránku – badatelsky orientovanou výuku,
  • zvýšení využívání nejmodernějších informačních technologií při výuce přírodních věd,
  • zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných oborů na gymnáziu,
  • zkvalitnění přípravy žáků v oblasti přírodních věd pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,
  • zlepšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce,
  • zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy,
  • zkvalitnění venkovního prostranství výsadbou zeleně.

Projekt „Multimediální multifunkční učebna“ je spolufinancován Evropskou unií.

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout