Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTIVITY A PROJEKTY / Projekty / Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká

Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká

Projekt „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká“ byl předložen v rámci 70. výzvy Operačního programu životní prostředí v  prioritní ose 5: Energetické úspory, specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 24 783 036 , z toho způsobilé náklady 17 552 631, byla přiznána dotace ve výši 40 % způsobilých výdajů, tj. 7 021 052,40 Kč.

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace je stanoveno na 2. 5. 2018. Ukončení se předpokládá dne 28. 2. 2019.

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy gymnázia nacházející se na adrese Česká 64, České Budějovice. Budova podléhá památkové ochraně. V rámci projektu dojde k výměně oken, vrat a kompletní rekonstrukci výměníkové stanice včetně řídícího systému. Dále dojde k opravě fasády. Po realizaci projektu dojde k úspoře celkové energie o 16,80 % oproti původnímu stavu.

Hlavním cílem projektu je energeticky zefektivnit řešenou budovu gymnázia. Splněním tohoto hlavního cíle budou naplněny i další specifické cíle projektu, kterými jsou snížení nákladů na provoz gymnázia, zlepšení životního prostředí a zkvalitnění podmínek pro vzdělávání dětí a mládeže. Zlepšením životního prostředí je myšleno zejména snížení emisí skleníkových plynů a tuhých látek.

Výměnou oken, repasí dveří a rekonstrukcí výměníkové stanice dojde k:

- úspoře energií na vytápění gymnázia,

- snížení emisí skleníkových plynů,

- zlepšení životního prostředí,

- snížení nákladů na provoz gymnázia,

- podpoře vzdělávání.

Konkrétně jsou dle energetického posudku očekávány následující změny:

- úspora energie na vytápění budovy bude 17,8 %, tj. 290 GJ/rok 

- úspora ztrát ve zdroji tepla (výměníku) bude 49 GJ/rok.

Celková úspora v důsledku projektu tudíž bude 339 GJ/rok, tj. 16,80 %.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout