Telefon 386 356 884
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / AKTIVITY A PROJEKTY / Projekty / Šablony III

Šablony III

  1. Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

  1. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
  1. Příjemce: Jihočeský kraj
  1. Partner s finančním příspěvkem: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
  1. Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023
  1. Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

  1. Stručný popis klíčové aktivity č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III) a zapojení školy do této klíčové aktivity:

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity č.7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol.

  1. Podpořené budou tyto aktivity (šablony): Podaktivita 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ, 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ, 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce”

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.

Pozn.: Identický dokument s logolinkem v příloze

Sledujte nás #gymceska

Kontakty

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČO: 60075775
ID datové schránky: n3kevuz

telefon:386 356 884
fax:386 356 085

email: mailto:gc@gymceska.cz

Zobrazit všechny kontakty

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout